遊西湖八絕其四

勸爾澄波酒一卮,
少年予最解人頤。
牽來西畔山尤好,
產卻東邊郭更宜。

 

Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 4

Khuyến nhĩ trừng ba tửu nhất chi,
Thiếu niên dư tối giải nhân di.
Khiên lai tây bạn sơn vưu hảo,
Sản khước đông biên quách cánh nghi.

 

Dịch nghĩa

Xin mời bác sóng xơi một chén rượu,
Tuổi thiếu niên tôi rất thích làm cho người ta cười.
Bác lôi những núi ở phía tây lại thì càng tốt,
Và san phẳng bức thành ở phía đông đi lại càng hay hơn.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Mời anh một chén trong cảnh này
Tuổi xanh tôi chỉ thích khôi hài
Bờ tây đem lại càng xinh đẹp
San bức thành đông lại quá hay

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rượu đượm mời anh dùng một chén
Trẻ trai ưa thích được đùa chơi
Bờ tây đưa lại non thêm đẹp
San mé thành đông cảnh tuyệt vời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sóng gạn mời anh một chén này,
Thiếu niên ưa thích vẻ khôi hài.
Bờ tây đem lại non thêm đẹp,
Sang mé thành đông cảnh quá hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Mời sóng vì ta cạn chén đưa,
Tuổi xanh ta chỉ thích vui đùa.
Lôi non tây đến càng thêm tốt,
San luỹ đông đi lại dễ ưa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời