遊西湖八絕其一

爽杵繁碪莫厭春,
一丘一壑未全貧。
地留歲月無愁境,
天借江湖獨幸人。

 

Du Tây Hồ bát tuyệt kỳ 1

Sảng chử phồn châm mạc yếm xuân,
Nhất khâu nhất hác vị toàn bần.
Địa lưu tuế nguyệt vô sầu cảnh,
Thiên tá giang hồ độc hạnh nhân.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Ngọc Thụ

Tiếng chày khua rộn vẻ xuân
Gò hang lớp lớp góp phần xinh tươi
Đất qua ngày tháng sầu vơi
Sông hồ trời tặng riêng người thế gian

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chày khua chậm nhặt tứ xuân dâng
Hang đó gò đây đẹp bội phần
Đất giữ tháng năm tươi cảnh vật
Trời dành sông nước tặng nhàn nhân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khua rộn khoan thai chày tứ xuân,
Gò đây hồ đó đẹp nhiều phần.
Đất làm cảnh vật tươi năm tháng,
Sông nước trời dành tặng hạnh nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời