遊扶董天王廟有感而題

三載潛龍世未知,
一朝奮起大事為。
金仙破虜天聲震,
鐵馬騰空古今奇。
越甸乾坤留偉跡,
殷郊草木識余威。
至今祠宇叢風動,
猶想當年得勝歸。

 

Du Phù Đổng thiên vương miếu hữu cảm nhi đề

Tam tải tiềm long thế vị tri,
Nhất triêu phấn khởi đại sự vi.
Kim tiên phá lỗ thiên thanh chấn,
Thiết mã đằng không cổ kim kỳ.
Việt điện kiền khôn lưu vĩ tích,
Ân giao thảo mộc thức dư uy.
Chi kim từ vũ tùng phong động,
Do tưởng đương niên đắc thắng quy.

 

Dịch nghĩa

Rồng náu ba năm, đời chưa ai biết
Một sớm vùng dậy làm nên sự việc phi thường
Roi vàng phá giặc thay tiếng trời thét vang
Ngựa sắt bay lên không, để lại dất vết cũ kỳ lạ
Trời đất cõi Việt còn mãi công lao lớn
Cây cỏ đất Ân cũng khiếp uy phong vang dội
Đến nay, ở nơi đền miếu, mỗi khi có gió thông reo
Còn tưởng như năm nào thắng trận trở về


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Đình Liên

Rồng nấp ba năm ai biết chi
Vùng lên một sớm tỏ thiên uy.
Roi vàng phá giặc, trời rung động,
Ngựa sắt đè mây, chuyện cổ kỳ.
Đất Việt non sông, thành tích kể,
Cõi Ân cây cỏ diệu công nghe,
Thông reo, gió thổi nơi đền miếu,
Tưởng thấy Thiên Vương đại thắng về.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Ba năm rồng náu chửa ai hay
Oanh liệt ra tay bỗng một ngày
Phá giặc roi vòng gầm sấm sét
Lên không ngựa sắt, lạ xưa nay
Công ghi cõi Việt so trời đất
Oai dẹp quân Ân khiếp cỏ cây
Miếu cũ thông reo khi gió động
Tưởng quân thắng trận trở về đây.

tửu tận tình do tại
21.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rồng náu ba năm, đời chửa hay,
Vùng lên oanh liệt bỗng mai ngày.
Roi vàng phá giặc vang lời thét,
Để lại vết kỳ, ngựa sắt bay.
Cõi Việt đất trời còn mãi chép,
Dẹp Ân Uy võ khiếp cỏ cây.
Thông reo nay gió nơi đền miếu,
Thắng trận tưởng như trở lại đây.

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bàn về chữ Tùng - 叢

Tui tra từ điển, thấy chữ này 叢 không có nghĩa nào liên quan đến cây tùng, cây thông. Sao bản dịch nghĩa cũng như tất cả bản dịch thơ đều đưa cây thùng vào?
Theo tui:
- Nếu chữ Hán đí ghi đúng như nguyên bản, thì không thể hiểu là ‘gió trên hàng thông’, ‘gió thông’ hay ‘gió và thông’ được.
- Nếu các bản dịch trên là đúng, thì chữ tùng Hán tự phải ghi khác đi.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Rồng ẩn ba năm đời chẳng biết
Vùng lên lẫm liệt khó ai bì
Roi vàng phá giặc trời kinh động
Ngựa sắt đè mây tích lạ kỳ
Đất Việt núi sông ghi dấu vết
Nhà Ân cây cỏ khiếp oai nghi
Bây giờ gió hội rung thềm miếu 
Ngỡ ngựa khải hoàn đạp vó phi

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời