Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 18/04/2014 21:39

遊南曹山寺,樓上寄望題壁呈叔明其二

訪道名山願未酬,
萬安橋外此淹留。
試攜濁酒尋幽徑,
更向清江弄扁舟。
九曲溪隨風勢轉,
百年人逐暮潮流。
南曹簿領應須問,
夢到諸天最上頭。

 

Du Nam Tào sơn tự, lâu thượng ký vọng đề bích trình Thúc Minh kỳ 2

Phỏng đạo danh sơn nguyện vị thù,
Vạn An kiều ngoại thử yêm lưu.
Thí huề trọc tửu tầm u kính,
Cánh hướng thanh giang lộng biển chu.
Cửu khúc khê tuỳ phong thế chuyển,
Bách niên nhân trục mộ triều lưu.
Nam Tào bạ lĩnh ưng tu vấn,
Mộng đáo chư thiên tối thượng đầu.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Hỏi đạo chưa tìm được núi sâu
Vạn An nấn ná trọ bên cầu
Thử mang rượu nhạt men theo lối
Nhắm hướng sông trong chiếc mảng câu
Nương gió quanh co theo suối vắng
Đời người như sóng cuốn đè nhau
Nam Tào giữ bộ xin cho hỏi:
Mơ đến cõi trời tuyệt nhất sao?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Hỏi đạo non cao ý chửa vừa
Vạn An cầu ấy tạm nương nhờ
Thử mang rượu đục tìm nơi vắng
Lại tới sông trong chuyển hướng đò
Chín khúc khe quanh cây gió lượn
Trăm năm cuộc thế sóng triều đưa
Nam Tào sớ ấy xin cho biết
Mơ tới thiên đình tuyệt đỉnh chưa?


Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển (dịch), Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Hỏi đạo non thiêng chửa gặp đâu
Ngoài cầu Vạn An ấy ở lâu
Thử mang rượi đục tìm lối tĩnh
Lại hướng sông trong với thuyền câu
Chín khúc suối quanh tuỳ gió chuyển
Trăm năm thế sự vẫn truy cầu
Biết sổ Nam Tào nên phải hỏi
Hẳn mộng cõi thiên nhất trên đầu?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Tìm Đạo non xanh nguyện chửa yên
Vạn An nán lại trú cầu biên
Vui cùng rượu lạt lần hoang lối
Thú hướng sông trong đạp mủng thuyền
Chín khúc khe ghềnh dồn gió chuyển
Trăm năm nhân thế sóng triều dâng
Nam Tào giữ phận xin cho hỏi
Mộng đến Thiên Đường tuyệt đỉnh chăng?


Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Học đạo danh sơn chửa thoả lòng
Vạn An trọ lại chốn cầu sông
Thử đem rượu đục tìm nơi vắng
Lướt nhẹ thuyền con đến bến trong
Chín khúc khe cong buồm cậy gió
Trăm năm cõi thế sóng triều dâng
Nam Tào coi sổ ta xin hỏi
Mơ được lên tiên tuyệt nhất không

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Viếng đạo danh sơn chửa thoả lòng,
Vạn An trú lại cạnh cầu sông.
Thử đem rượu đục tìm đường tắt,
Lướt nhẹ thuyền con hướng bến trong.
Chín suối quanh co tuỳ gió chuyển,
Trăm năm cõi thế sóng theo dòng.
Nam Tào giữ sổ xin cho hỏi,
Mơ đến nơi tiên cao nhất không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời