遊南曹山寺,樓上寄望題壁呈叔明其一

廿年風景卻重過,
如此江山奈我何!
世外遊知今日好,
坐中客似故人多。
劫江春入名王廟,
鳳嶺煙藏舊隱家。
莫向古拋城下望,
英雄往事委蒼波。

 

Du Nam Tào sơn tự, lâu thượng ký vọng đề bích trình Thúc Minh kỳ 1

Trấp niên phong cảnh khước trùng qua,
Như thử giang sơn nại ngã hà!
Thế ngoại du tri kim nhật hảo,
Toạ trung khách tự cố nhân đa.
Kiếp giang xuân nhập danh vương miếu,
Phượng lĩnh yên tàng cựu ẩn gia.
Mạc hướng Cổ Phao thành hạ vọng!
Anh hùng vãng sự uỷ thương ba.


Nam Tào là một ngọn núi ở Vạn Kiếp, tỉnh Hải Dương, gần đền thờ Trần Hưng Đạo.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quý Liêm

Hai mươi năm lại tới đây,
Non sông dường ấy ta rầy tính sao?
Nay vui những cuộc tiêu dao,
Ngồi đây như đã quen bao nhiêu người.
Kiếp giang đẹp miếu anh tài,
Phượng sơn ẩn sỹ nhà ai khói lồng.
Thành Phao thôi chớ đừng trông,
Anh hùng dấu cũ chìm trong sóng cồn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Hai chục năm qua lại tới chơi
Non sông như thế, ta sao rồi
Ruổi rong ngoài cuộc như nay tốt
Lắm khách trong chùa bạn cũ thôi
'Núi Phượng khói che nhà ẩn sĩ
Kiếp giang xuân tới miếu vua tài
Cổ Phao thành ấy đừng nên ngó
Chuyện cũ anh hùng sóng biếc trôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Hai mươi năm rồi cảnh lại qua
Ta làm được chi với sơn hà
Đi ngoài thế sự nay là tốt
Khách trong bạn cũ lại phần đa
Kiếp giang xuân vào danh vương miếu
Phượng sơn ẩn sĩ khói trùm nhà
Cổ Phao thành dưới đừng nên ngóng
Anh hùng sự cũ gửi sóng xa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hai chục năm qua lại chốn nầy
Nước non còn thế kể chi ai
Ngoài vòng mới biết niềm vui thoả
Trong cuộc hình như bạn hữu đầy
Sông Kiếp sắc xuân ùn miếu chủ
Núi Hoàng màu khói phủ am thầy
Thôi đừng ngắm mãi thành Phao nữa
Chuyện cũ anh hùng gởi gió mây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phong cảnh hai mươi năm lại qua,
Nước non như thế, kể chi ta.
Ngoài vòng thế sự nay là tốt,
Trong cuộc bạn xưa phần lại đa.
Sông Kiếp xuân vào danh võ miếu,
Phượng sơn ẩn sĩ khói che nhà.
Cổ Phao thành dưới đừng trông ngóng,
Chuyện cũ anh hùng phó sóng xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời