Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/11/2013 18:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 24/11/2013 18:21

移寓戲作

雙鬢飄飄一寓公,
自歌自笑鳳城東。
才居高閣疑初束,
心對交衢欲四通。
彩筆傳來猶有夢,
黑裘敝盡可無功。
何人謾擬玄虛宅,
老杜登樓興未窮。

 

Di ngụ hí tác

Song mấn phiêu phiêu nhất ngụ công,
Tự ca tự tiếu phụng thành đông.
Tài cư cao các nghi sơ thúc,
Tâm đối giao cù dục tứ thông.
Thái bút truyền lai do hữu mộng,
Hắc cừu tệ tận khả vô công.
Hà nhân mạn nghĩ huyền hư trạch,
Lão Đỗ đăng lâu hứng vị cùng.

 

Dịch nghĩa

Một cụ ở ngụ hai mái tóc phơ phơ,
Tự hát tự cười phía đông thành phụng.
Tài ở nơi gác cao nghi bắt đầu ràng buộc,
Tâm so với đường nhiều ngả muốn thông suốt bốn phía.
Bút màu truyền lại còn có mộng,
Áo cừu màu đen rách hết khá không công.
Người nào nói ẩu (đấy) là nhà rỗng tuếch,
Lão Đỗ lên lầu hứng thú chưa hết.


Sau vụ án chữa bài thi, Cao Bá Quát không ngụ ở phủ đệ cũ của Tùng Thiện vương ở tả ngạn sông Hương mà dời vào ngôi nhà tự làm ở góc trong cửa thành Đông Ba phía đông tử cấm thành.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Bạc đầu vẫn chỉ ngụ cư,
Thành đông khi hát khi cười là ông.
Tài cao níu buộc mới xong,
Lòng nên mở lối lưu thông mọi bề.
Viết hay nhờ mộng báo về,
Tả tơi áo khoác chưa hề nên công.
Ai cho là thứ nhà suông,
Hứng lên Lão Đỗ ngâm luôn cả ngày.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ở nhờ tóc đã hoa râm
Thành đông ca hát tự mình sướng thay
Tài cao dấu kín mới hay
Tấm lòng trang trải trong ngoài bốn phương
Aó cừu rách chửa nên công
Bâng khuâng giấc mộng thêm nồng bút hoa
Nghĩ chi nhà trống người ta
Lên lầu Lão Đỗ hát ca khôn ngừng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một cụ ngụ cư tóc bạc phơ,
Phía đông thành tự cười cùng thơ.
Tài nơi cao gác nghi ràng buộc,
Nhiều ngả tâm đường thông mọi bề.
Truyền lại bút màu còn có mộng,
Áo cừu đen rách khá không công.
Người nào nói ẩu nhà còn trống,
Lão Đỗ lên lầu hát chẳng ngừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời