怡春以盆蓮為秋風所摧有詩見寄因次其韻歌以和之

為花當作蓮,
香清幹直姿容鮮。
黃泥五斗水一尺,
別有風致如洞天。
攻成意遂杳然去,
不與凡卉相攀連。
且酌白玉盞,
試吟秋水篇。
風流瀟洒許誰可?
我是芙蓉城之散仙。
人間萬事聊爾爾,
歡譁瞥眼真輕煙。
嚴風凄露本生意,
不作過當吾天全。

 

Di Xuân dĩ bồn liên vị thu phong sở tồi hữu thi kiến ký nhân thứ kỳ vận ca dĩ hoạ chi

Vi hoa đương tác liên,
Hương thanh cán trực tư dung tiên.
Hoàng nê ngũ đẩu thuỷ nhất xích,
Biệt hữu phong trí như động thiên.
Công thành ý toại diểu nhiên khứ,
Bất dữ phàm huỷ tương phan liên.
Thả chước bạch ngọc trản,
Thí ngâm "Thu thuỷ" thiên.
Phong lưu tiêu sái hứa thuỳ khả?
Ngã thị Phù Dung thành chi tản tiên.
Nhân gian vạn sự liêu nhĩ nhĩ,
Hoan hoa miết nhãn chân khinh yên.
Nghiêm phong thê lộ bản sinh ý,
Bất tác quá đương ngô thiên tuyền.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Làm hoa nên làm sen
Hương thơm thân thẳng dáng ưa nhìn
Bùn vàng năm đấu nước một thước
Phong cách dường như chiếm cõi riêng
Công thành ý thoả là đi hẳn
Chẳng cùng cỏ nội cùng vấn vương
Rót bạch ngọc một chén
Ngâm "Thu thuỷ" một thiên
Phong lưu khoáng dật ai bì kịp?
Thành Phù Dung, ta là một vị tản tiên
Muôn việc trên đời đều thế cả
Cuộc vui như khói phút tan liền
Gió ghê, sương buốt, cơ sinh hoá
Bình thường giữ được tính trời nguyên

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Làm hoa nên hoa sen
Hương thanh thân thẳng dáng xinh tốt
Bùn vàng năm đấu nước một thước
Phong thái thanh nhã dường như tiên
Công thành ý thoả liền đi ẩn
Đâu bạn bầu chi với cỏ hèn
Bạch ngọc rót một chén
''Thu thuỷ'' ngâm một thiên
Phong lưu tiêu sái ai bằng được
Nơi thành Phù Dung ta là tiên
Muôn việc xưa nay đều thế cả
Phồn hoa chớp mắt khói mây liền
Gió rét sương hàn tuỳ máy tạo
Tính trời mong giữ được chân nguyên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Làm hoa ta thích làm hoa sen,
Thân thẳng hương thơm dáng đáng xem.
Năm đấu bùn vàng gần thước nước,
Dường như phong cách chiếm cõi tiên.
Công thành ý thoả yên đi ẩn,
Chẳng vấn vương chi với cỏ hèn.
Bạch ngọc rót đầy lên một chén,
Ngâm ca “Thu thuỷ” cả gần thiên.
Phong lưu khoáng đạt ai bì kịp?
Thành chất Phù Dung ta tản tiên.
Muôn việc trên đời đều thế cả,
Phồn hoa như khói mây tan liền.
Gió ghê sương buốt tuỳ con tạo,
Giữ được bình thường tính thực tuyền.

15.00
Trả lời