Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: Hoàng Liên Phương (2)

Đăng bởi Vanachi vào 23/04/2014 19:06

與黃聯芳語及海外事,輒有所感,走筆予之

蕭蕭蓮幕一參軍,
吟到娶隅不忍聞。
萬里煙波猶作客,
三春風月剩逢君。
汎槎謾自談張使,
抉眼憑誰吊伍員。
我是中原舊人物,
西風回首淚紛紛。

 

Dữ Hoàng Liên Phương ngữ cập hải ngoại sự, triếp hữu sở cảm, tẩu bút dư chi

Tiêu tiêu liên mạc nhất tham quân,
Ngâm đáo tu ngu bất nhẫn văn.
Vạn lý yên ba do tác khách,
Tam xuân phong nguyệt thặng phùng quân.
Phiếm tra mạn tự đàm Trương sứ,
Quyết nhãn bằng thuỳ điếu Ngũ Viên.
Ngã thị Trung Nguyên cựu nhân vật,
Tây phong hồi thủ lệ phân phân.


Hoàng Liên Phương là một thương nhân Hoa kiều có kho hàng ở Riau, Singapore, nhiều lần tiếp chuyện và làm thơ thù tạc cùng Cao Bá Quát nhân chuyến dương trình hiệu lực Cao Bá Quát đến vùng Hạ Châu.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Quạnh hiu dưới trướng chức tham quân
Ngâm tiếng "tu ngu" ngán bội phần
Khói sóng quê người thân vạn dặm
Gió trăng tình bạn cảnh ba xuân
Dong bè những rắp làm Trương sứ
Khoét mắt ai người viếng Ngũ Viên
Ta cũng như người Trung Thổ cũ
Gió tây ngoảnh lại lệ đầm khăn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Màn sen vớ vẫn chức tham quân
Ngâm đến tu ngu ngán bội phần
Muôn dặm khói sương  làm khách tủi
Ba xuân trăng gió gặp ông mừng
Cưỡi bè tràn chuyện theo Trương SỨ
Khoét mắt nhờ ai viếng Ngũ Vân
Ta chính Trung nguyên nhân vật cũ
Gió tây ngoảnh lại lệ tuôn dầm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Đìu hiu bên trướng gã tham quân
Nghe tới "tu ngu" chợt ngại ngần
Thân khách khói mây còn vạn dặm
Gặp người trăng gió thuở ba xuân
Cưỡi bè mình tự bàn Trương sứ
Khoét mắt nhờ ai viếng Ngũ Viên
Ta vốn Trung Nguyên nhân vật cũ
Gió tây quay ngó lệ khăn đằm


Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển (dịch), Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quạnh hiu dưới trướng một tham quân.
Nghe tiếng "tu ngu" khá ngại ngần.
Khói sóng dặm nghìn thân khách trọ,
Gió trăng gặp bạn cảnh ba xuân.
Cưỡi bè bàn chuyện làm Trương sứ,
Khoét mắt nhờ ai viếng Ngũ Viên.
Ta cũng như người Trung Quốc cũ,
Gió tây ngoảnh lại lệ khôn ngăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời