慾盤石徑

朝登橫山立,
暮下盤徑浴。
攜取兩片石,
江山不盈掬。

 

Dục Bàn Thạch kính

Triêu đăng Hoành Sơn lập,
Mộ há Bàn kính dục.
Huề thủ lưỡng phiến thạch,
Giang sơn bất doanh cúc.

 

Dịch nghĩa

Sớm lên đứng trên núi Hoành Sơn,
Chiều xuống tắm ở khe Bàn Thạch.
Cầm trong tay hai nơi hai mảnh đá,
Cả non sông không đầy một vốc tay.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Sáng lên Hoàng Sơn trông,
Chiều xuống Bàn Thạch tắm.
Nhặt hòn đá mỗi nơi,
Núi sông không đầy nắm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sáng lên đỉnh núi Hoành Sơn
Chiều bên Bàn Thạch tắm dòng nước trôi
Nhặt hai viên đá hai nơi
Non sông thu lại không đầy nắm tay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoành Sơn ngắm cảnh buổi ban mai,
Bàn Thạch chiều về tắm bãi dài.
Ta nhặt mỗi nơi một cục đá,
Núi sông thu lại không đầy tay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời