Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 27/08/2005 16:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/04/2014 07:57

夜觀清人演劇場

列炬催明最上壇,
一聲喊起夜風寒。
戟鬚壯士方橫甲,
弩目將軍已據鞍。
出世豈無真面目,
逢場浪笑古衣冠。
虎門近事君知否,
嘆息何人擁鼻看。

 

Dạ quan Thanh nhân diễn kịch trường

Liệt cự thôi minh tối thượng đàn,
Nhất thanh hám khởi dạ phong hàn.
Kích tu tráng sĩ phương hoành giáp,
Nộ mục tướng quân dĩ cứ an.
Xuất thế khởi vô chân diện mục,
Phùng trường lãng tiếu cổ y quan.
Hổ Môn cận sự quân tri phủ?
Thán tức hà nhân ủng tị khan!

 

Dịch nghĩa

Sân khấu bày đèn đẩy ánh sáng (đến mức) lên cao nhất,
Một tiếng quát vang lên (làm) lạnh cả gió đêm.
Tráng sĩ râu kích vừa xê ngang áo giáp,
Tướng quân mắt nỏ đã ngồi trên yên ngựa.
Ra đời há không mặt, mắt thật?
Đến nhà hát cười tràn (về) áo mão xưa.
Việc gần đây ở Hổ Môn ông biết chưa?
Than thở (cho) người nào chen mũi xem.


Tiêu đề có bản chép là "Dạ quan Thanh nhân hí trường diễn chiến" 夜觀清人戲場演戰, hoặc "Dạ quan Thanh nhân hí trường diễn hí" 夜觀清人戲場演戲.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vị Chử, Hoàng Tạo

Sân khấu đèn chăng rực rỡ soi,
Gió đêm hoà tiếng thét ghê người.
Quân vừa đeo giáp sùa râu đứng,
Tướng đã lên yên trợn mắt ngồi.
Tai mặt đời đâu toàn bộ giả,
Áo xiêm xưa cũng thực trò cười.
Hổ Môn biết việc gần đây chửa?
Ngán nỗi kia ai nghếch mũi coi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

La liệt đèn treo rạp sáng choang,
Hét lên một tiếng, lạnh đêm tàn.
Râu đinh tráng sĩ vừa xê giáp,
Mắt nỏ tướng quân đã vỗ yên (an).
Há lẽ cuộc đời không mặt thật?
Thảo nào sân khấu lắm y quan?
Hổ môn chuyện nọ nghe chưa nhỉ?
Thương hại cho ai chúi mũi càn!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sáng choang sàn diễn bóng đèn soi
Gió lạnh đêm nghe thét rợn người
Tráng sĩ vểnh râu nghênh giáp đứng
Tướng quân trợn mắt tót yên ngồi
Vào đời mặt mũi sao không thực
Nhập cuộc áo xiêm há để chơi
Chuyện ở Hổ Môn anh biết chửa
Buồn ai nghểnh mũi mãi ngồi coi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Sân khấu bừng lên đuốc sáng choang
Tiếng hò vụt dậy gió đêm hàn
Dựng râu tráng sĩ nghênh ngang giáp
Trừng mắt tướng quân đã nhảy yên
Vào cuộc há không mày mặt thực
Áo quần kiểu cũ nói cười ran
Hổ Môn chuyện mới người hay chẳng
Ngán nỗi người nao dán mũi xem


Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển (dịch), Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sân khấu bày đèn ánh sáng cao,
Gió đêm một tiếng quát kinh sao!
Tướng quân râu kích vừa xê giáp,
Tráng sĩ mắt trừng yên ngựa vào.
Vào cuộc há không mặt mắt thật?
Cười tràn nhà hát áo quần chơi.
Hổ Môn chuyện mới ông biết chửa?
Ngán nổi người đời chen chúc coi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời