Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
5 bài trả lời: 3 bản dịch, 2 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 10/04/2014 07:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 21/09/2014 14:36

夜遊貝庵峒醉後執燭題壁

岸幘攀危磴,
攜壼恣遠遊。
半崖藏寺窄,
一徑入山幽。
嶂岫連平楚,
煙霞宿小樓。
虎溪乍不見,
含笑問緇流。

 

Dạ du Bối Am động, tuý hậu chấp chúc đề bích

Ngạn trách phan nguy đặng,
Huề hồ tứ viễn du.
Bán nhai tàng tự trách,
Nhất kính nhập sơn u.
Chướng tụ liên bình sở,
Yên hà túc tiểu lâu.
Hổ Khê sạ bất kiến,
Hàm tiếu vấn truy lưu.


Hang Bối Am chưa rõ ở đâu.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Bậc đá cao dựng đứng
Ôm bầu mải miết leo
Chùa nấp lưng chừng núi
Hang tối, một đường trèo
Sừng sững xen bằng phẳng
Lầu con, khói ngoằn ngoèo
Hổ Khê bỗng chẳng thấy
Cười mỉm hỏi sông Đen


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Truy lưu

Truy lưu ở đây phiếm chỉ thiền tăng chứ không phải là dòng sông đen như Thái Trọng Lai dịch.

Thập tải luân giao cầu cổ kiếm
Nhất sinh đê thủ bái Mai hoa !
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

truy lưu

Ha may quá có cán bộ xịn chỉ ^^

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hang tối vin bờ đá
Rượu bầu thoả cuộc vui
Chùa con âm nửa vách
Lối nhó dẫn sân sâu
Núi non liền đồng rộng
Khói mây giăng mái lầu
Khe Hổ đâu chẳng thấy
Cười hỏi dòng sông sâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vin bờ dựng đứng đá cao,
Rượu bầu mải miết leo vào hang sâu.
Chùa con âm nửa vách nâu,
Hẹp đường dẫn tới sân sâu trong lòng.
Núi non liền rộng cánh đồng,
Khói mây giăng mái lầu không thấy gì.
Hổ khe đâu dấu tích chi,
Mỉm cười thử hỏi sông sâu có gì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời