Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 14:15

恭擬嘉成殿天花帖子七首其五

鬱蔥佳氣滿樓臺,
夾道松楸曙色開。
高望鼎湖天五尺,
萬山朝拱萬川迴。

 

Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 5

Uất thông giai khí mãn lâu đài,
Giáp đạo tùng thu thự sắc khai.
Cao vọng Đỉnh Hồ thiên ngũ xích,
Vạn sơn triều củng vạn xuyên hồi.

 

Dịch nghĩa

Cây cỏ xum xuê, không khí tốt lành đầy chốn lâu đài,
Hai bên đường cây tùng, cây thu rạng rỡ trước ánh mai.
Từ trên cao nhìn xuống Đỉnh Hồ như cách trời năm thước,
Muôn ngọn núi chầu về, vạn dòng sông chảy quanh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Khí lành ngào ngạt phủ lâu đài,
Tùng bách bên đường đượm ánh mai.
Hồ tựa sát trời, trên ngắm xuống,
Quất quanh, bao núi thẳm sông dài.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khí lành cây tốt khắp lâu đài
Tùng bách bên đường rạng ánh mai
Năm thước cách trời Hồ ngắm xuống
Non chầu, nước bọc lạ lùng thay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời