Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 14:14

恭擬嘉成殿天花帖子七首其四

衡總雍容式母儀,
仙臺春度日舒遲。
三清樂事人稀識,
翠節紅旗陟降時。

 

Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 4

Hành tổng ung dung thức mẫu nghi,
Tiên đài xuân độ nhật thư trì.
Tam Thanh lạc sự nhân hi thức,
Thuý tiết hồng kỳ trắc giáng thì.

 

Dịch nghĩa

Cân nhắc tất cả đều ung dung là dạng thức bậc mẫu nghi,
Thời thiết xuân ở đài tiên, ngày giờ thư thái chậm rãi.
Chuyện vui ở Tam Thanh ít người biết,
Đây là lúc thăng giáng của cờ đỏ và phù tiết màu cánh chả.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Phong độ ung dung bậc mẫu nghi,
Đài tiên thư thái đượm xuân thì.
Tam Thanh trời đạo, ai người biết,
Lên xuống oai nghiêm rực sắc cờ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phong thái ung dung vẻ tuyệt vời
Đài tiên thong thả dạo xuân chơi
Chuyện vui cõi đạo người đâu biết
Cờ tiết uy nghi sắc rực trời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời