Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 14:13

恭擬嘉成殿天花帖子七首其三

肅肅瑶光羽仗懸,
彩霞高捧玉臺仙。
逍遥一枕蓬山梦,
何翅人間億萬年。

 

Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 3

Túc túc dao quang vũ trượng huyền,
Thái hà cao phủng Ngọc Đài tiên.
Tiêu diêu nhất chẩm Bồng Sơn mộng,
Hà sí nhân gian ức vạn niên.

 

Dịch nghĩa

Ánh sáng đẹp trang nghiêm, treo trên những cái vũ,
Ráng chiều nhiều mầu sắc nâng cao các nàng tiên ở đài Ngọc.
Một giấc ngủ thảnh thơi vào giấc mộng Bồng Sơn,
Cõi nhân gian ức vạn năm sao so sánh được.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Ánh ngọc lung linh rủ vũ mềm,
Ráng chiều nâng đỡ Ngọc Đài tiên.
Tiêu dao gối mộng nơi Bồng Đảo,
Chi kể trần gian ức vạn niên.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trượng vũ treo cao ngời vẻ ngọc
Ráng hồng phấp phới dáng tiên bay
Non Bồng gối mộng hồn tiêu sái
Cõi tục ngàn năm khó sánh tày

Chưa có đánh giá nào
Trả lời