Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 14:12

恭擬嘉成殿天花帖子七首其二

軒耀祥光宿禁圍,
三朝襲福見應稀。
搖池會上迎麟駕,
長信宮中拜綵衣。

 

Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 2

Hiên diệu tường quang túc cấm vi,
Tam triều tập phúc kiến ưng hi.
Dao Trì hội thượng nghinh lân giá,
Trường Tín cung trung bái thái y.

 

Dịch nghĩa

Ánh sáng lành rọi hiên sáng sủa, đậu lại nơi cung cấm,
Phúc dầy ba triều họp lại, thường thấy ít được như thế.
Trên hội Dao Trì đón rước xe lân,
Trong cung Trường Tín vái chào áo lụa năm sắc.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Ánh sáng soi hiên, đậu gác lầu,
Ba triều tập phúc có nhiều đâu?
Dao Trì mừng tiếp xe lân tới,
Trường Tín xe lân đón áo màu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hiên sáng vẻ lành toả cấm cung
Ba triều phúc ấm hiếm vô cùng
Dao Trì mừng đón xe lân tới
Trường Tín hân hoan tiếp áo hồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời