Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: Hưng Yên (2)

Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2014 20:30

舟行入興安

百里輕舟疾,
籐州放遠帆。
大江分宇宙,
雄鎮空東南。
霜失花陽店,
煙虛半月潭。
繁花風物舊,
遺老至今談。

 

Chu hành nhập Hưng Yên

Bách lý khinh chu tật,
Đằng Châu phóng viễn phàm.
Đại giang phân vũ trụ,
Hùng trấn khống đông nam.
Sương thất Hoa Dương điếm,
Yên hư Bán Nguyệt đàm.
Phồn hoa phong vật cựu,
Di lão chí kim đàm.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Trăm dặm lướt thuyền nhẹ
Đằng Châu buồm vút bay
Sóng lớn chia trời đất
Trấn cõi đông nam này
Điếm Hoa Dương sương loá
Đầm Bán Nguyệt khói dày
Đất phồn hoa tự cổ
Còn nhắc mãi đến nay

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thuyền con trăm dặm lướt
Đằng Châu thuyền phóng nhanh
Sông lớn chia trời đất
Cõi hùng trấn đông nam
Khói che hồ Bán Nguyệt
Sương phủ quán Hoa Dương
Phồn hoa danh tự cổ
Truyền mãi tiếng nay còn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuyền con trăm dặm lướt xa,
Đằng Châu thuyền phóng nhanh ra giữa dòng.
Sông lớn chia trời đất sông,
Đông nam hùng trấn mặt đông kinh thành.
Hồ bán nguyệt khói che quanh,
Hoa Dương sương phủ quán xanh mây ngàn.
Tự cổ xứng danh phồn hoa ,
Truyền mãi danh tiếng chỉ thua kinh kỳ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời