Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 28/03/2014 20:58

至日同志亭小飲走筆次韻

升沉何日了,
夙昔幾人存?
老去看吾輩,
生還幸主恩。
夢殘驚破甕,
身在感犧樽。
莫歎流光轉,
他時待立言。

 

Chí nhật đồng Chí Đình tiểu ẩm, tẩu bút thứ vận

Thăng trầm hà nhật liễu,
Túc tích kỷ nhân tồn?
Lão khứ khan ngô bối,
Sinh hoàn hạnh chúa ân.
Mộng tàn kinh phá úng,
Thân tại cảm hy tôn.
Mạc thán lưu quang chuyển,
Tha thì đãi lập ngôn.


Chí Đình tức Nguyễn Văn Lý (1795-1868), người làng Đông Tác, huyện Thọ Xương, Hà Nội (sau là làng Trung Tự, thuộc quận Thanh Xuân).

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Nổi chìm bao giờ cho hết
Bạn cũ được mấy người còn
Bọn ta già là đi cả
Ơn vua sống lại vẹn tròn
Mộng tàn, kinh chuyện đập vại
Thân toàn, cảm chén rượu thơm
Chớ trách thời gian trôi mãi
Hãy chờ có lúc lập ngôn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nổi chìm theo đến bao giờ
Bạn xưa còn lại lơ thơ mấy người
Bọn ta già yếu cả rồi
Ơn vua được sống may hồi về đây
Tan mơ lòng thấy sợ thay
Thân còn mừng tựa trong tay chén quỳnh
Lo gì năm tháng qua nhanh
Lập ngôn cỏ lúc trời dành cho ta

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đời chìm hay nổi đến bao giờ,
Bạn cũ đâu còn được mấy người.
Ta bạn đã già đều tất cả,
Ơn vua may được sống còn đời.
Mộng tàn đập vại lòng kinh sợ,
Cảm nhận thân còn thơm rượu mời.
Chớ trách thời gian trôi đi mãi,
Hãy chờ có lúc lập ngôn thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời