至家

蒼蒼西山暮,
翳翳萬井秋。
眾鳥如戀歸,
征人知所投。
兒女易為別,
相見但垂頭。
予亦不自主,
因之生遠愁。
出門但憑眺,
長路尚悠悠。
南行者誰氏,
日晏復何求?
僕子荷鞠至,
插芥西村休。
借問舊杞菊,
今有幾叢不?

 

Chí gia

Thương thương tây sơn mộ,
Ế ế vạn tỉnh thu.
Chúng điểu như luyến quy,
Chinh nhân tri sở đầu.
Nhi nữ dị vi biệt,
Tương kiến đãn thuỳ đầu.
Dư diệc bất tự chủ,
Nhân chi sinh viễn sầu.
Xuất môn đãn bằng thiếu,
Trường lộ thượng du du.
Nam hành giả thuỳ thị,
Nhật án phục hà cầu?
Bộc tử hà cúc cúc chí,
Sáp giới tây thôn hưu.
Tá vấn cựu kỷ cúc,
Kim hữu kỷ tùng phầu?


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Xanh xanh chiều non đoài
Muôn giếng mờ hun hút
Chim vội về háo hức
Lữ khách nhắm tìm nơi
Nhi nữ dễ tin lời
Trùng phùng chỉ cúi mặt
Lòng ta cũng se thắt
Vì thế sinh bâng khuâng
Ra cổng ngắm mênh mông
Đường trường xa tít tắp
Phía nam ai bước gấp
Trời tối còn tìm gì?
Mùa cải đã qua đi
Đầy tớ mang bừa tới
Hỏi bấy lâu cày xới
Kỷ, cúc nay mấy chòm?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non chiều xanh xanh sắc
Giếng thu nhuốm mịt mờ
Chim chiều dường luyến tổ
Du tử bước quay về
Nhi nữ dễ chia tay
Thẹn thùng khi gặp lại
Nỗi buồn càng lan man
Tâm tình thêm tê tái
Ra cổng nhìn mênh mông
Đường xa thăm thẳm lối
Về nam ai vội vàng
Tìm gì trời đã tối
Đầy tớ vát bừa đi
Đến thôn tây gieo cải
Kỷ cúc bấy lâu trồng
Khóm xanh nay được mấy

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xanh xanh sắc chiều non đoài
Giếng thu màu nhuốm mịt mờ khói sương
Chim về vội háo hức nương
Nhắm tìm lữ khách nơi đường đến chơi
Nữ nhi dễ dãi tin lời
Trùng phùng cúi mặt bùi ngùi ngẩn ngơ
Lòng ta se thắt thẩn thờ
Bâng khuâng gợi nghỉ vẫn vơ trong lòng
Ngắm trời ra cổng mênh mông
Đường trường xa tít lối trông quê nhà
Phía nam ai bước gấp qua
Tối trời còn muốn bước ra tìm gì?
Cải mùa thì đã qua đi
Người làm mang tới bừa thì đất tơi
Bấy lâu cày xới rã rời
Khóm xanh nay được mấy chồi cúc hoa?

13.00
Trả lời