Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 27/03/2014 20:44

珠龍寺憶別其二

徘徊惟我在,
締訂記初曾。
入榻晴分客,
移餐晚憶僧。
堂偏攢樹密,
徑仄瞰波澄。
日暮生歸恨,
童眠喚不應。

 

Châu Long tự ức biệt kỳ 2

Bồi hồi duy ngã tại,
Đế đính ký sơ tằng.
Nhập tháp tình phân khách,
Di xan vãn ức tăng.
Đường thiên toàn thụ mật,
Kính trắc khám ba trừng.
Nhật mộ sinh quy hận,
Đồng miên hoán bất ưng.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Bồi hồi ta ở lại
Kết bạn, nhớ người xưa
Ly biệt, vào giường, tạnh
Đổi bữa, chiều nhớ sư
Cạnh nhà, cây rợp kín
Lối nhỏ, sóng vờn dưa
Chiều đến, sầu quê dậy
Ngủ say, trò chẳng thưa

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bồi hồi mình ở lại đây
Nhớ xưa hai đứa kết dây bán bè
Vào gường trời tạnh khách đi
Cơm thay đổi bữa nhớ hoài sư tăng
Bên nhà tán lá mái râm
Đường con nhìn sóng nước trong lững lờ
Trời chiều ôm hận quay về
Trẻ con say giấc không thưa gọi hoài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bồi hồi ở lại đây,
Kết bạn, nhớ ngày xưa.
Tạnh, vào giường, khách biệt,
Dời bữa, chiều nhớ sư.
Bên nhà, cây lá rợp,
Lối nhỏ, sóng vờn đưa.
Chiều tối, sầu quê dậy,
Trẻ ngủ, lay chẳng thưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời