九日招客

羇栖又見杪秋天,
笑把重陽著醉筳。
落帽誰書新令節?
負荊初識小頑仙。
眼中客子真吾輩,
坐裡先生正少年。
他席他時無此會,
勝遊奇絕我斯編。

 

Cửu nhật chiêu khách

Ky thê hựu kiến diểu thu thiên,
Tiếu bả trùng dương trước tuý diên.
Lạc mạo thuỳ thư tân lệnh tiết?
Phụ kinh sơ thức tiểu ngoan tiên.
Nhãn trung khách tử chân ngô bối,
Toạ lý tiên sinh chính thiếu niên.
Tha tịch tha thì vô thử hội,
Thắng du kỳ tuyệt ngã tư biên.


Lời tự: “Dư khứ niên đãi hệ chi thứ nhật, kháp đương trùng cửu. Nhật nguyệt y thì, viên cảm ngã sinh cẩu hạnh bất tử, dĩ phi cố ngã, nhi đăng cao chi du, liêu bất khả đắc, nãi trường lân hữu bát cửu tử nhi cáo chi viết: thử Mẫn Hiên tử kim sinh sơ độ chi tịch dã. Toạ giả dị nhi vấn chi, tiếu thuật kỳ do, thả hữu thử phú.” 余去年逮繫之次日,恰當重九。日月依時,爰感我生苟幸不死,已非故我,而登高之遊,聊不可得,乃觴鄰友八九子而告之曰:此敏軒子今生初度之席也。坐者異而問之,笑述其由,且有此賦。 (Năm ngoái tôi bị tống giam hôm trước thì hôm sau là trùng cửu. Tháng ngày qua, nay ngày ấy lại đến, cảm thấy đời mình nếu có may mà không chết, cũng không còn là cái ta khi trước nữa rồi, mà những cuộc lên cao cũng không thể có nữa, mới rót rượu mời các bạn chung quanh tám chín người và nói: đây là tiệc sinh nhật kiếp này của gã Mẫn Hiên này. Moi người lấy làm lạ hỏi. Tôi cười nói rõ đầu đuôi và làm bài thơ này.)

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuấn Sinh

Giam cầm nay lại cuối thu rồi
Mượn buổi trùng dương chuốc chén mời
Tết mới ai đùa người mất mũ
Tiên còn vừa thử chuyện mang roi
Nhìn quanh khách lạ là ta cả
Ngồi đó, người này ít tuổi thôi
Tiệc khác sau này bao có nữa
Cuộc chơi kỳ tuyệt viết nên lời

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trong lao nay đã cuối thu rồi
Nhân tiết trùng dương chén rượu mời
Tiên bướng thử xem giờ hối chửa
Tiết lành nhân viết để đùa chơi
Tiệc vui trong mắt ai đâu lạ
Sự thế dành cho lớp trẻ thôi
Chẳng biết chừng lâu ta gặp lại
Cuộc chơi kỳ thú ngỏ đôi lời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Nhà giam lại gặp ngày thu muộn
Vui giữa trùng dương chuốc chén men
Rơi mũ ai đề văn Tết mới
Mang roi chừng thử gã ngoan tiên
Nhìn quanh các khách quen ta cả
Trong đó riêng mình tuổi thiếu niên
Ngày khác tiệc này đâu có nữa
Cuộc chơi kỳ diệu chép niên thiên


Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển (dịch), Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong lao nay cuối thu rồi,
Trùng dương nhân tiết chén mời uống say.
Tết về mất mũ ai hay,
Tiết lành nhân viết để ngày đùa chơi.
Tiệc vui trong mắt ai đâu,
Dành cho lớp trẻ việc này thế thôi.
Chẳng hay gặp lại bao lâu,
Cuộc chơi kỳ thú đôi lời viết ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời