Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 26/03/2014 21:05

禁所九月呈諸友人

可似東陂似退之,
命身磨蠍定何知?
每憐齒舌常遭我,
欲把文章卻付誰?
那識古來重九恨,
正看人自一秋悲。
便應題寄香江去,
曾借韶溪二首詩。

 

Cấm sở cửu nguyệt trình chư hữu nhân

Khả tự Đông Pha tự Thoái Chi,
Mệnh thân ma yết định hà tri?
Mỗi liên xỉ thiệt thường tao ngã,
Dục bả văn chương khước phó thuỳ?
Na thức cổ lai trùng cửu hận,
Chính khan nhân tự nhất thu bi.
Tiện ưng đề ký Hương giang khứ,
Tằng tá Thiều Khê nhị thủ thi.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Sao hệt Đông Pha, hệt Thoái Chi
Mệnh thân dòi bọ, dám mong gì?
Niềm thương răng lưỡi mình đeo đẳng
Gánh nợ văn chương ai xẻ chia?
Nào biết trùng dương nguồn hận cũ
Mà chung sầu tứ buổi thu về
Đôi bài thơ mượn Thiều Khê đó
Gửi xuống dòng Hương ý cảm đề

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cũng tựa Đông Pha giống Thoái Chi
Thân giun khốn khó dám mong gì
Vạ tai miệng lưỡi sao đành phận
Gánh nợ văn chương  khó gởi ai
Mối hận ngàn xưa khôn biết chửa
Thu sầu mỗi độ ngán trông thay
Thư đề gởi nước sông Hương chảy
Mượn ý Thiều Khê tỏ mấy bài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Vừa giống Đông Pha, tựa Thoái Chi
Nỗi đời sâu bọ có hay gì
Những đau răng lưỡi làm tai vạ
Mà chuyện văn chương khó quẳng đi
Đâu biết xưa nay trùng cửu hận
Chính giờ người tự chuốc thu bi
Tiện đây thơ gửi dòng Hương ấy
Đành mượn Thiều Khê ý trước kia


Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển (dịch), Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sao giống Đông Pha, tựa Thoái Chi,
Mệnh thân trùng bọ, dám mong gì?
Niềm thương răng lưỡi mình đành phận,
Gánh nợ văn chương khó chối đi.
Hận cũ trùng dương nào biết được,
Mà chung sầu tứ buổi thu bi.
Cảm đề gửi xuống dòng Hương đó,
Mượn ý Thiều Khê mấy chữ thi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời