Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: Ban Siêu (2)

Đăng bởi Vanachi vào 23/03/2014 08:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 07/04/2016 12:20

班超投筆

安用毛錐子,
英雄所見超。
中書好發禿,
祭酒悔虫雕。
正使千軍掃,
誰矜五嶽搖。
頻年勞鐵硯,
何日眄聖貂?
燕頷身猶健,
蠅頭字漫描。
藏鋒嗤故我,
磨盾自今朝。
意氣龍泉在,
功名虎穴遙。
列人刀筆吏,
簪笏冠群僚。

 

Ban Siêu đầu bút

An dụng mao chuỳ tử,
Anh hùng sở kiến siêu.
Trung thư hiếu phát ngốc,
Tế tửu hối trùng điêu.
Chính sử thiên quân tảo,
Thuỳ căng Ngũ Nhạc diêu.
Tần niên lao thiết nghiễn,
Hà nhật miện thánh điêu?
Yến hạm thân do kiện,
Dăng đầu tự mạn miêu.
Tàng phong xuy cố ngã,
Ma thuẫn tự kim triêu.
Ý khí Long Tuyền tại,
Công danh hổ huyệt dao.
Liệt Nhân đao bút lại,
Trâm hốt quán quần liêu.

 

Dịch nghĩa

Dùng làm chi dùi bằng lông
Cách nhìn nhận anh hùng vượt trội
Chức Trung thư thích đầu trọc lóc
Tế tửu hối hận chạm côn trùng
Điều khiển nghiêm chỉnh ngàn quân quét sạch (bọn gây rối biên thuỳ)
Ai kiêu căng lay Ngũ Nhạc
Bao nhiêu năm liền khó nhọc mài nghiên sắt
Biết ngày nào thấy được cái áo da điêu của vua
Hàm én thân còn khoẻ
Chữ đầu ruồi thôi không còn vẽ vời
Giấu mũi nhọn cười ta ngày trước
Từ sáng nay mài thuẫn
Chí khí mạnh trong gươm Long Tuyền
Công danh lập từ hang hùm xa vời
Viên thư lại ở Liệt Nhân
(Nay) cài trâm mang hốt rượu vượt trên cả các đồng liêu


Ban Siêu là Nho tướng đời Hán, người Đông Lăng, con trai của Ban Bưu, em của Ban Cố, anh của Ban Chiêu là 3 đồng tác giả của bộ Hán thư. Ban Siêu vâng mệnh Hán Minh Đế đi sứ Tây Vực hơn 30 năm, phát triển giao thương. Ông nhà nghèo, có chí lớn, làm nghề viết thuê đã ném bút xuống đất, nói: “Đại trượng phu phải học Trương Khiên, Phi Giới Tử lập công ở đất xa, giành tước phong hầu, sao chịu miệt mài theo nghề nghiên bút.”

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Sá gì ngọn bút lông
Anh hùng thường nghĩ thế
Trung thư thích hói đầu
Tế tửu đẽo giun dế
Phải quét sạch nghìn quân
Năm non lay tận rễ
Bao năm nghiên mài sắt
Ngày nào thấy ân huệ?
Hàm én sức dồi dào
Đầu ruồi mải miết vẽ
Giấu gươm sắc xin chừa
Mài thuẫn thật sáng choé
Kiếm Long Tuyền luyện tinh
Chốn hang hùm chẳng nể
Viên quan ở Liệt Nhân
Vinh quang vượt bao kẻ

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dùi lông dùng chi nữa
Anh hùng nhìn khác người
Trung thư thích đầu trọc
Tế tửu ưa vẻ vời
Điều quân giữ bờ cõi
Xô ngã năm núi cao
Khó nhọc mài nghiên sắt
Bao giờ áo vua trao
Hàm én thân còn khoẻ
Vẽ chi chữ đầu ruồi
Mũi nhọn dấu thật kỹ
Sáng nầy mài thuẫn thôi
Múa gươm tỏ chí cả
Vào hang trùm công to
Xua, kẻ đi viết mướn
Nay, mấy người sánh đo

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sá gì ngọn dùi lông,
Cách nhìn người anh hùng.
Trung thư thích đầu trọc,
Tế tửu chạm côn trùng.
Điều ngàn quân quét sạch,
Ngũ Nhạc ai khoe lay.
Nghiên sắt khó nhọc mài,
Ngày nào thấy ân huệ.
Hàm én khoẻ thân trai,
Chữ ruồi thôi không vẽ.
Giấu mũi nhọn trước cười,
Từ sáng nay thuẫn mài.
Long Tuyền chí khí mạnh,
Hang hùm lập công danh.
Thư lại ở Liệt Nhân,
Mang hốt rượu cài trâm.

15.00
Trả lời