病中有友人招飲席上作

每約春還載酒從,
春還無信復無蹤。
客中對鏡三分瘦,
病裏看花一樣慵。
入世功名渾墜甑,
傳家書史漫屠龍。
時人誤許文章價,
欲把衰顏換醉容。

 

Bệnh trung hữu hữu nhân chiêu ẩm tịch thượng tác

Mỗi ước xuân hoàn tải tửu tòng,
Xuân hoàn vô tín phục vô tung.
Khách trung đối kính tam phân sấu,
Bệnh lý khan hoa nhất dạng dung.
Nhập thế công danh hồn truỵ tắng,
Truyền gia thư sử mạn đồ long.
Thời nhân ngộ hứa văn chương giá,
Dục bả suy nhan hoán tuý dung.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Lập Chi

Những hẹn xuân về chở rượu theo,
Xuân về tin tức vắng teo teo.
Quê người soi kính thân gầy võ,
Khi ốm xem hoa cảnh nhạt phèo.
Rơi chõ công danh đà chán ngắt,
Mổ rồng nghề nghiệp có ai yêu ?
Người đời nhầm quí mình hay chữ,
Muốn mượn hơi men đổi má nheo!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hẹn lúc xuân về tải rượu theo
Xuân sang nào thấy dáng hình đâu
Tha hương soi kính ba phần ốm
Bệnh tật xem hoa một vẻ lười
Sách vở nghiệp nhà: rồng mổ, hão
Công danh cuộc thế: chõ rơi, toi
Văn chương chớ tưởng người yêu trọng
Đổi nét sầu khô chuốc rượu chơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Mỗi hẹn xuân về mang rượu tới
Xuân về âm tín bặt tăm hơi
Soi gương đất khách ba phần rộc
Giữa bệnh nhìn hoa một vẻ lười
Vào cuộc công danh như chõ vỡ
Nếp nhà kinh sử mổ rồng chơi
Người ta nhầm tưởng văn chương quý
Muốn mượn men nồng chuyển mặt tươi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Những hẹn xuân sang chở rượu về,
Xuân về tin tức vắng mọi bề.
Quê người soi kính ba phần ốm,
Có bệnh xem hoa cảnh biếng ghê.
Rơi chõ công danh sao tiếc nuối,
Mổ rồng nghề nghiệp có ai nhờ?
Người đời ngộ nhận văn chương quí,
Muốn mượn men nồng đổi mặt phờ!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời