Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 22/03/2014 20:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 07/04/2016 12:04

飲酒得諸友佳作即復走筆書示

故鄉顏色尚依然,
人世升沉五六年。
樽酒眼中同過客,
孤帆天分即浮煙。
亭亭缺月如曾約,
片片危峰只在前。
號笑老顚裂風景,
猶來聱叟是頑仙。

 

Ẩm tửu đắc chư hữu giai tác tức phục tẩu bút thư thị

Cố hương nhan sắc thượng y nhiên,
Nhân thế thăng trầm ngũ lục niên.
Tôn tửu nhãn trung đồng quá khách,
Cô phàm thiên phận tức phù yên.
Đình đình khuyết nguyệt như tằng ước,
Phiến phiến nguy phong chỉ tại tiền.
Hào tiếu lão điên liệt phong cảnh,
Do lai Ngao Tẩu thị Ngoan Tiên.

 

Dịch nghĩa

Cảnh sắc làng cũ vẫn y vậy
(Ta) nổi chìm cõi người đời năm sáu năm rồi
(Bên) chén rượu, trong mắt, cùng là khách trọ
Buồm lẻ loi trên vùng trời, ngay trong khói nổi
Vầng trăng khuyết treo cao như từng hẹn
Lớp lớp núi cao chỉ ở trước (mặt)
Kẻ rồ cười vang náo động cả cảnh vật
Thì ra ông già ương bướng lại là vị tiên ngu độn thích đùa[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Cảnh sắc quê nhà vẫn thế thôi,
Nổi chìm năm sáu độ thu rồi.
Coi nhau là khách cùng nâng chén,
Lạc lõng cánh buồm cảnh nổi trôi.
Trăng khuyết trơ trơ như đã hẹn,
Non cao sừng sững sẵn kia rồi.
Lão rồ cười rộ động phong cảnh,
Ương bướng hoá ra tiên thích đùa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cảnh sắc làng xưa tựa thuở nào
Nổi chìm cũng đã sáu năm sao
Trời xa buồm lẻ vầng mây nổi
Mắt trắng ly trong khách trọ rồi
Trăng khuyết lững lơ thề ước cũ
Non xanh vời vợi bủa giăng cao
Ông rồ cất tiếng cười sang sảng
Ương bướng tiên ông đích thị nào

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Làng xưa cảnh vật vẫn y nguyên
Năm sáu năm qua mấy nổi chìm
Ly rượu trong tay cùng nỗi khách
Bên trời buồn lẻ khói sương chen
Rành rành trăng khuyết như từng hẹn
Chót vót non cao trước mắt nhìn
Cuồng lão nói cười vang bốn phía
Vốn nay Ngao Tẩu chính Ngoan Tiên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tuấn Anh

Quê xưa cảnh sắc vẫn y nguyên,
Nhân thế sáu lăm phận chửa yên.
Chén rượu trong nhau cùng khách trọ,
Cánh buồm phận lẻ cõi mây thiền.
Cao cao trăng khuyết như từng hẹn,
Lớp lớp núi non trước mặt tiền.
Náo động cười vang điên lão lão,
Thì ra Ngao Tẩu là Ngoan Tiên.


25.6.2017
Phạm Tuấn Anh
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cảnh sắc làng xưa vẫn thế thôi,
Nổi chìm năm sáu đời năm rồi.
Cùng bên chén rượu đều là khách,
Buồm lẻ loi vùng trời nổi trôi.
Trăng khuyết treo cao như đã hẹn,
Núi cao lớp lớp trước mình rồi.
Kẻ rồ náo động cười muôn vật,
Già bướng tiên ngu lại thích đùa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời