Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 23:17

端公廢橋

堤下殘江有斷橋,
行人指點認前朝。
古來蕪沒知何極,
岸草無名獨自嬌。

 

Đoan Công phế kiều

Đê hạ tàn giang hữu đoạn kiều,
Hành nhân chỉ điểm nhận tiền triều.
Cổ lai vu một tri hà cực,
Ngạn thảo vô danh độc tự kiều.

 

Dịch nghĩa

Đoạn sông lấp dưới chân đê có chiếc cầu gẫy,
Người đi đường chỉ cho, nên nhận ra triều đại trước.
Xưa nay cảnh hoang vu chìm lắng đâu biết hết,
Cỏ dại bên bờ một mình tự tươi mát, thướt tha.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Dưới đê sông lấp cây cầu gẫy,
Khách chỉ cho hay dấu cựu triều.
Tự cổ phế hoang không kể xiết,
Bờ sông cỏ dại vẫn yêu kiều.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dưới đê sông lấp cầu trơ
Ấy ai cho biết dấu xưa tiền triều
Phế hưng chuyện cũ đã nhiều
Bờ sông cỏ dại vẫn màu thướt tha

Chưa có đánh giá nào
Trả lời