Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/06/2014 11:13

段併伻人來慰問,走筆答贈

一封新茗數行書,
迢遞因人寄謫居。
報道先生猶健在,
南窗雲月笑談餘。

 

Đoàn Tính bình nhân lai uỷ vấn, tẩu bút đáp tặng

Nhất phong tân mính sổ hàng thư,
Điều đệ nhân nhân ký trích cư.
Báo đạo tiên sinh do kiện tại,
Nam song vân nguyệt tiếu đàm dư.

 

Dịch nghĩa

Một bao chè mới, mấy dòng chữ,
Nơi xa xôi nhân có người cho kẻ bị đầy ải.
Báo cho biết là thầy còn đang khoẻ,
Thừa sức cười nói gió mây bên của sổ phía nam.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Một bọc chè xanh, chữ mấy dòng
Xa xôi tiện gửi kẻ long đong
Báo thày tin sức còn đang khoẻ
Cười nói mây trăng vẫn thoả lòng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một bọc chè xanh chữ mấy hàng
Thân tù may được có người thăm
Báo cho ông biết mình đang khoẻ
Song cửa dòm ra bạn gió trăng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một bọc chè xanh mấy chữ thư,
Xa xôi tiện gửi kẻ thân tù.
Báo tiên sinh biết mình đang khoẻ,
Làm bạn dòm song trăng gió dư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời