Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 21/06/2014 09:44

獨夜書懷

殘更無睡漏沉沉,
甕底餘醅醉又斟。
短几獨看三賦艸,
孤燈自照十年心。
病憐老杜窮偏瘦,
學愛昌黎晚更深。
卻少憑窗最幽意,
起瞻星漢落庭陰。

 

Độc dạ thư hoài

Tàn canh vô thuỵ lậu trầm trầm,
Úng để dư phôi tuý hựu châm.
Đoản kỷ độc khan tam phú thảo,
Cô đăng tự chiếu thập niên tâm.
Bệnh liên Lão Đỗ cùng thiên sấu,
Học ái Xương Lê vãn cánh thâm.
Khước thiểu bằng song tối u ý,
Khởi chiêm tinh hán lạc đình âm.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Giọt rồng chìm lặng, trắng canh thâu
Rượu cặn, be không, vẫn dốc ào
Phú nháp ba bài, bên án đọc
Đèn soi một giáp nhói lòng đau
Bệnh: thương Lão Đỗ nghèo thêm rạc
Học: mến Xương Lê muộn hoá sâu
U uất đầy lòng, song nhỏ dựa
Đứng xem tối ngợp giải Ngân sầu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giọt lậu canh tàn thức trắng đêm
Ngửa nghiêng rượu cặn rót đây thêm
Lòng vương một giáp bên đèn tỏ
Phú thảo ba thiên tựa ghế xem
Học, mến Xương Lê tài dẫu muộn
Bệnh, thương Lão Đỗ vận càng đen
Bên song u uẩn tràn tâm sự
Sông Hán nhìn xem bóng khoá then

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thức đêm trắng giọt lậu canh tàn,
Rượu cặn be không vẫn dốc càn.
Phú thảo ba bài bên án đọc,
Đèn soi một giáp thấu tâm can.
Bệnh: thương Lão Đỗ nghèo thêm nhạt,
Học: mến Xương Lê muộn dẫu sâu.
U uất tựa song đầy thế sự,
Đứng xem sông Hán lạc đêm thâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời