Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 07:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/12/2007 17:31

獨夜感懷

新漲生殘夜,
初寒送渺秋。
歲時雙病眼,
天地一詩囚。
倚枕看長劍,
呼燈檢敝裘。
彊憐心力在,
羈臥不禁愁。

 

Độc dạ cảm hoài

Tân trướng sinh tàn dạ,
Sơ hàn tống miểu thu.
Tuế thời song bệnh nhãn,
Thiên địa nhất thi tù.
Ỷ chẩm khan trường kiếm,
Hô đăng kiểm tệ cừu.
Cưỡng liên tâm lực tại,
Cơ ngoạ bất câm sầu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Con nước mới, giục đêm tàn,
Rét đầu mùa, tiễn muộn màng cảnh thu.
Tháng ngày đôi mắt mịt mù,
Giữa đất trời, một anh tù làm thơ.
Trông gươm tựa gối bơ phờ,
Gọi đèn xem lại xác cơ áo cừu.
Xót mình tâm lực cạn đâu,
Mà thân giam hãm mối sầu khôn nguôi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Triều mới dâng đêm hết
Cuối thu chớm lạnh đưa
Tháng ngày đôi mắt bệnh
Trời đất một tù thơ
Tựa gối gươm dài ngó
Kêu đèn áo rách giơ
Gượng thương tâm lực có
Nằm nhốt sầu khôn ngơ

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Triều lên giục giã đêm tàn
Hiu hiu rét sớm vội vàng tiễn thu
Tháng năm hai mắt lờ mờ
Đất trời giam một khách thơ trong tù
Kiếm dài tựa gối ôm chi
Đèn soi manh áo rách toe cả rồi
Buồn sao tâm lực chưa tồi
Mà giam một chỗ ngút trời xót xa

24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Triều dâng mới giục đêm tàn,
Cuối thu chớm lạnh đưa màn sương rơi.
Tháng ngày đôi mắt lờ mờ,
Đất trời có một tù thơ đương thời.
Gươm dài tựa gối ngó chơi,
Khêu đèn áo rách tả tơi chẳng màng.
Gượng thương tâm lực chưa tan,
Mà sao giam hãm sầu mang khôn tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời