23.50
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 20/06/2014 18:26

獨夜(日日惟愁暑)

日日惟愁暑,
霄霄卻怕寒。
圖書移不定,
衾枕臥常單。
霜暗千村裏,
風號萬木端。
俗情難自遣,
多病獨般桓。

 

Độc dạ (Nhật nhật duy sầu thử)

Nhật nhật duy sầu thử,
Tiêu tiêu khước phạ hàn.
Đồ thư di bất định,
Khâm chẩm ngoạ thường đan.
Sương ám thiên thôn lý,
Phong hào vạn mộc đoan.
Tục tình nan tự khiển,
Đa bệnh độc bàn hoàn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Ngày ngày khổ nắng gắt
Đêm đêm sợ rét ngùi
Sách vở mãi di chuyển
Gối chăn thường lẻ loi
Muôn cây cuồng gió thét
Ngàn xóm nhoà sương rơi
Sầu thế tục khôn giải
Lắm bệnh, quẩn quanh hoài

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày ngày khổ cảnh nắng nung
Đêm đêm sợ rét căm căm buốt người
Sách luôn nay chuyển mai dời
Gối chăn đêm vắng lẻ loi một mình
Sương mù che vạn xóm thôn
Gầm gào gió thét muôn ngàn cây lay
Tình đời ấm lạnh buồn thay
Tấm thân vô dụng biết xoay xở gì

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngày ngày khổ nắng nung
Đêm đêm sợ lạnh khủng
Sách vở luôn di chuyển
Gối chăn thường lạnh lùng
Ngàn xóm nhoà sương ám
Muôn cây gió thét cuồng
Thói tục khôn tự giải
Lắm bệnh, mình bàng hoàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời