渡制江

雨嗇風慳真作態,
草長雲遠漫生愁。
故鄉想動經年別,
異客翻多此地遊。
岸勢劈山連北去,
江湖接海入西浮。
清看一舸煙波外,
何啻人間萬戶侯。

 

Độ Chế giang

Vũ sắc phong khan chân tác thái,
Thảo trường vân viễn mạn sinh sầu.
Cố hương tưởng động kinh niên biệt,
Dị khách phiên đa thử địa du.
Ngạn thế phách sơn liên bắc khứ,
Giang hồ tiếp hải nhập tây phù.
Thanh khan nhất khả yên ba ngoại,
Hà thí nhân gian vạn hộ hầu.


Sông Chế chảy qua làng Tam Chế, Nghệ An.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Gió thoảng mưa qua làm ra vẻ
Cỏ dài mây thẳm giục cơn sầu
Cố hương lòng tưởng hằng năm biệt
Khách lạ vẫn thăm chốn dãi dầu
Thế vách như non liền hướng bắc
Triều sông tiếp biển nổi về tây
Rõ ràng thuyền lướt ngoài sương khói
Cứ ngỡ nhân gian vạn hộ hầu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió thoảng mưa sa khéo nhuộm màu
Mây xa cỏ mượt gợi niềm đau
Cố hương thao thức năm dài cách
Lữ khách bao lần chốn đó chơi
Thế vách xẻ non tuôn cõi bắc
Triều sông tiếp biển chảy trời tây
Thuyền con lờ lững ngoài sương khói
Tước vạn hộ hầu đáng mặt đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió thoảng mưa qua khéo cảnh bày,
Cỏ cao mây thẳm gợi cơn sầu.
Bao năm quê cũ lòng luôn nhớ,
Thăm viếng khách xa chơi chốn nầy.
Thế bờ xẻ núi liền phương bắc,
Sông hồ tiếp biển nổi về tây.
Rõ nhìn thuyền lướt ngoài sương khói,
Nào chỉ nhân gian vạn hộ hầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời