Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 06:56, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 14/11/2011 05:58

童子牧螳螂

童子牧螳螂,
繫之以素絲。
素絲復纏綿,
畢命枯樹枝。
童子豈不智,
所失非爾知。
嗚呼我有民,
慎哉在察眉。

 

Đồng tử mục đường lang

Đồng tử mục đường lang,
Hệ chi dĩ tố ty.
Tố ty phục triền miên,
Tất mệnh khô thụ chi.
Đồng tử khởi bất trí,
Sở thất phi nhĩ tri.
Ô hô! ngã hữu dân,
Thận tai tại sát mi!

 

Dịch nghĩa

Chú bé chăn con bọ ngựa
Buộc nó bằng sợi tơ trắng
Bị tơ trắng chằng chịt vào mình
Bọ ngựa chết ở trên cành cây khô
Chú bé không phải là không khôn
Nhưng hỏng ở chỗ nào, chú không biết tới
Than ôi! Những người có trách nhiệm chăn dân của chúng ta!
Phải cẩn thận, xét đến vẻ lông mày của mọi người


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Chú bé chăn bọ ngựa,
Buộc nó bằng sợi dây.
Sợi dây quấn chằng chịt,
Nó chết trên cành cây.
Chú bé đâu ngu ngốc,
Chỗ hỏng chú chưa hay.
Người dắt dân ta hỡi!
Xét kĩ trên lông mày.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên tác

童子牧螳螂

童子牧螳螂
繫之以素絲
素絲復纏綿
畢命枯樹枝
童子豈不智
所失非爾知
嗚呼我有民
愼哉在察眉


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bé con chăn bọ ngựa
Buộc thân bằng dây tơ
Sợi dây chằng chịt quấn
Bọ chết trên cành khô
Bé con nào có dại
Chỗ hỏng lại không ngờ
Chăn dân hãy xét kỹ
Nét mày dân chớ lơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chú bé chăn bọ ngựa,
Buộc nó sợi tơ mành.
Sợi tơ quấn chằng chịt,
Bọ ngựa chết trên cành.
Chú bé không phải ngốc,
Nhưng chỗ hỏng không rành.
Chăn dân người trách nhiệm,
Xét kỷ mày dân lành!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời