Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2013 17:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 23/11/2013 17:25

同志亭明仲汎舟遊五行山和明仲次韻

天到茶山曉,
人如奠水清。
詩懷千里共,
風力一帆輕。
湖海誰同夢,
煙波我此行。
應真洞裡石,
可得証三生。

 

Đồng Chí Đình, Minh Trọng phiếm chu du Ngũ Hành Sơn hoạ Minh Trọng thứ vận

Thiên đáo Trà sơn hiểu,
Nhân như Điện thuỷ thanh.
Thi hoài thiên lý cộng,
Phong lực nhất phàm khinh.
Hồ hải thuỳ đồng mộng,
Yên ba ngã thử hành.
Ứng Chân động lý thạch,
Khả đắc chứng tam sinh.

 

Dịch nghĩa

Đến Trà sơn trời mới sáng ra,
Người trong (sáng) như nước sông Vĩnh điện.
Thơ ôm theo lòng từ nghìn dặm,
Sức gió làm nhẹ một lá buồm.
Ai cùng mộng hồ hải?
Ta thuộc hàng khói sóng.
Đá trong động Ứng chân,
Có khả năng được chứng quả ba kiếp.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Trời đến Trà sơn sáng,
Người như nước Điện trong.
Lòng thơ nghìn dặm đến,
Sức gió một buồm giong.
Hồ hải ai chung mộng,
Khói sương ta cùng lòng.
Ứng chân động đá ấy,
Chứng ba kiếp dễ dàng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đến Trà Sơn ,sáng mai lành
Nước thanh sông Điện cũng thanh tựa người
Lòng thơ ngàn dặm rong chơi
Gió lên một cánh buồm trôi bồng bềnh
Sông hồ ai giấc mộng chung
Khói sương âu cũng một lòng với ta
Ứng Chân động đá đâu xa
Ba sinh dễ ngộ vượt qua luỵ trần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mới ra Trà sơn đến sáng trời,
Nước trong Vĩnh điện sáng như người.
Thơ ôm theo dạ từ nghìn dặm,
Nhẹ một cánh buồm sức gió xuôi.
Ai với ta chung mộng hồ hải?
Ta hàng khói sóng mãi rong chơi.
Ứng chân trong động đá hòn ấy,
Chứng quả khả năng ba kiếp đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời