Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2014 18:52

同裴二公子尊室明仲汎舟沱門暮歇待月

臺鼓報初更,
沙邊宿舸橫。
遠風猶海氣,
過雨復江聲。
倚棹看雲捲,
銜杯待月明。
客心與春意,
無限一時生。

 

Đồng Bùi nhị công tử tôn thất Minh Trọng phiếm chu Đà môn mộ yết đãi nguyệt

Đài cổ báo sơ canh,
Sa biên túc khả hoành.
Viễn phong do hải khí,
Quá vũ phục giang thanh.
Ỷ trạo khán vân quyển,
Hàm bôi đãi nguyệt minh.
Khách tâm dữ xuân ý,
Vô hạn nhất thì sinh.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Trống đài báo canh một
Bên bãi cát neo thuyền
Gió xa hơi biển đượm
Mưa tạnh, tiếng sông rền
Dựa chèo nhìn mây cuốn
Ngậm chén đợi trăng lên
Ý xuân với lòng khách
Cùng lúc nẩy bao niềm

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trống đài truyền canh một
Bãi cát cánh buồm ngơi
Gió xa hơi biển đượm
Mưa tạnh tiếng sông trôi
Tựa chèo rèm mây cuốn
Nâng chén đợi trăng soi
Ý xuân hoà lòng khách
Cảm hứng dâng tột vời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trống đài canh một báo rồi,
Neo thuyền bên bãi nghỉ ngơi trong ngày.
Gió xa do khí biển lay,
Tạnh mưa, tiếng nước chảy trôi ầm ầm.
Dựa chèo mây cuốn nhìn xem.
Ngậm vài chén đợi trăng lên thưởng mùa.
Ý xuân lòng với khách hoà,
Lúc nầy cảm hứng tột vời ý thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời