同裴二明仲茶江夜泊

弱纜危竿溯浪遲,
篙師催喚泊前磯。
沙迴江似愁腸曲,
暮靜風如酒力微。
異地不禁王粲感,
當年誰放蔡邕歸。
同遊漫嘆相逢晚,
剪燭論心淚濺衣。

 

Đồng Bùi nhị Minh Trọng Trà giang dạ bạc

Nhược lãm nguy can tố lãng trì,
Cao sư thôi hoán bạc tiền ky.
Sa hồi giang tự sầu trường khúc,
Mộ tĩnh phong như tửu lực vi.
Dị địa bất cầm Vương Xán cảm,
Đương niên thuỳ phóng Thái Ung quy.
Đồng du mạn thán tương phùng vãn,
Tiễn chúc luận tâm lệ tiễn y.


Bùi nhị Minh Trọng tức tôn thất Bùi Minh Trọng, bạn thân của tác giả. Sông Trà tức sông Trà Khúc, thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoa Bằng

Sào non, dây mảnh, ngược dòng gay
Chú lái hò nhau đỗ bến này
Bãi uốn, sông như sầu quặn khúc
Tối chìm, gió tựa rượu hơi say
Thái Ung năm ấy về ai để?
Vương Xán hồn quê rộn lúc này
Cùng hội cùng thuyền than gặp muộn
Khêu đèn tâm sự lệ vơi đầy

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dây yếu sào non sóng cản rề
Lái thuyền hô đậu phía bờ đê
Chiều hôm gió lặng men thoang thoảng
Bãi vắng sông quanh ruột tái tê
Đất khách khó ngăn Vương Xán cảm
Năm xưa ai để Thái Ung về
Bạn chơi buồn bã gần nhau muộn
Tâm sự đèn khêu dạ ủ ê

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dây yếu sào non khó ngược dòng,
Lái thuyền dục đậu bến này sông.
Sông quanh bãi vắng sầu u uất,
Men rượu gió chiều lặng tối xông.
Đất khách khó cầm Vương Xán cảm,
Năm xưa ai để Thái Ung dông.
Bạn bè gặp muộn sao than thở,
Tâm sự khêu đèn tuôn lệ dòng,

Chưa có đánh giá nào
Trả lời