題陳慎思學館次方亭韻其十一

得友忻佳賞,
追攀趁便同。
幽蘭生坐馥,
新茗入杯紅。
室靜當中隱,
賓聲似小童。
徘徊終日意,
詩興欲翻空。

 

Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 11

Đắc hữu hân giai thưởng,
Truy phan sấn tiện đồng.
U lan sinh toạ phức,
Tân mính nhập bôi hồng.
Thất tĩnh đương trung ẩn,
Tân thanh tự tiểu đồng.
Bồi hồi chung nhật ý,
Thi hứng dục phiên không.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Sa Minh Tạ Thúc Khải

Có hẹn vui thưởng ngoạn
Kiếm tìm vẻ đẹp chung
Lan kia hương thầm ngát
Chè mới chén thêm hồng
Nhà vắng tiện ẩn dật
Khách thân tựa tiểu đồng
Suốt ngày thổn thức mãi
Thi hứng vút trong không

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bạn bè chung thưởng niềm vui
Sẻ chia vẻ đẹp tỏ lời tri âm
Cành lan toả ngát hương thầm
Chè ngon mới hãm chén hồng ngát thơm
Nhà tranh ẩn sĩ dưỡng nhàn
Tiếng ai tựa giọng thư đồng thân thương
Suốt ngày lòng mãi vấn vương
Hứng thơ như muốn bay lên tầng trời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hẹn bạn vui mừng ngoạn cảnh cùng,
Xẻ chia vẻ đẹp nỗi niềm chung.
Lan kia thầm toả hương thơm ngát,
Mới nấu chè ngon thêm chén hồng.
Nhà vắng tiện làm nơi ẩn dật
Nghe quen tiếng khách như nhi đồng.
Bồi hồi suốt buổi ý tìm mãi,
Thi hứng như bay vút khoảng không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời