題陳慎思學館次方亭韻其十

煌煌水晶盞,
照見寸心明。
愜性任所遭,
非取薄世榮。
秀色滿牆花,
巧言枝上鶯。
恐爾變芳節,
坐有春風生。

 

Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 10

Hoàng hoàng thuỷ tinh trản,
Chiếu kiến thốn tâm minh.
Thiếp tính nhậm sở tao,
Phi thủ bạc thế vinh.
Tú sắc mãn tường hoa,
Xảo ngôn chi thượng oanh.
Khủng nhĩ biến phương tiết,
Toạ hữu xuân phong sinh.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Sa Minh

Huy hoàng chén thuỷ tinh
Soi thấy lòng quang minh
Bản tánh tuỳ sở thích
Há khinh đời quang vinh
Hoa sắc đẹp đầy vách
Oanh hót hay trên cành
Sợ đổi theo thời tiết
Chỗ ngồi gió xuân sanh

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rạng ngời kìa chén thuỷ tinh
Như soi thấu cả tấc lòng sáng trong
Thèm chi bèo bọt hư danh
Tính ta luôn giữ thiên chân không dời
Bên tường rực rỡ hoa tươi
Oanh ca ríu rít vang hồi cành cao
Sợ người khí tiết đổi thay
Chỗ ta ngồi đã sinh ngay gió lành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngời sáng kìa như chén thuỷ tinh,
Tấc lòng soi thấu ta quang minh.
Mỗi người sở thích tuỳ căn tánh,
Mình há coi thường đời nhục vinh.
Ríu rít trên cành oanh múa hót,
Rỡ ràng đầy vách sắc hoa xinh.
Sợ người tính đổi theo thời tiết,
Nơi chốn ta ngồi xuân gió sinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời