題陳慎思學館次方亭韻其九

蓮葉思公子,
梅花待水曹。
方亭來也未,
詩酒欲粗豪。
獨酌難為醉,
新歌不厭高。
辰辰能見過,
何啻勝醇醪。

 

Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 09

Liên diệp tư công tử,
Mai hoa đãi thuỷ tào.
Phương Đình lai dã vị,
Thi tửu dục thô hào.
Độc chước nan vi tuý,
Tân ca bất yếm cao.
Thìn thìn năng kiến quá,
Hà thí thắng thuần dao.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Sa Minh Tạ Thúc Khải

Lá sen nhớ công tử
Hoa mai đợi thuỷ tào
Phương Đình đến chăng tá
Thơ rượu muốn thô hào
Một mình cùng ai chén
Hát mới giọng càng cao
Mong thường qua thấy bạn
Hơn thứ rượu thuần giao

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thấy sen mong bạn đến chơi
Hoa mai đợi khách mong vời thuyền qua
Phương Đình đã tới hay chưa
Này thơ này rượu này đồ nhắm quê
Một minh uống cũng khó tê
Khúc cao ngâm mới lòng đê mê lòng
Gặp nhau luôn ước ao mong
Rượu ngon đâu thể sánh bằng tri âm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhìn sen nhớ công tử quen,
Hoa mai đợi bạn dong thuyền đến chơi.
Phương Đình đã đến chưa nào,
Rượu thơ cần có thô hào mới hay.
Một mình chuốc men cùng ai,
Hát vừa giọng cất càng hài càng vang.
Mong thường qua thấy bạn vàng,
Rượu ngon đâu sánh bạn làng tri âm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời