題陳慎思學館次方亭韻其八

飛來一峰秀,
尖削垂空庭。
碧泉湛不流,
嘉木紛以青。
對此復自適,
歡賞那可停。
獨遊興未洽,
更歸尋宿盟。

 

Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 08

Phi lai nhất phong tú,
Tiêm tước thuỳ không đình.
Bích tuyền trạm bất lưu,
Gia mộc phân dĩ thanh.
Đối thử phục tự thích,
Hoan thưởng na khả đình.
Độc du hứng vị hợp,
Cánh quy tầm túc minh.

 

Dịch nghĩa

Một chóp núi rậm đẹp bay đến
Nhọn hoắt rũ xuống sân trống trơn
Khe biếc dừng không chảy
Lộn xộn cây họ mộc khe màu xanh tươi tốt
Trước cảnh ấy lại tự thích nghi
Vui mừng thưởng ngoạn dừng sao được?
Đi chơi một mình hứng thú chưa nhiều
Theo lời hẹn lại tìm đến bạn ngủ một tối


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một hòn núi nhọn đẹp xinh
Từ đâu bay đến trước sân lạ lùng
Suối trong chảy mãi không ngừng
Cây khoe vẻ biếc xanh xanh sắc màu
Cảnh này thoả thích biết bao
Mừng vui thưởng thức dễ sao lại ngừng
Một mình hưởng thú chưa nồng
Hẹn lời tìm bạn giấc mòng một đêm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một hòn núi rậm đẹp thay!
Nhọn đầu rũ xuống sân này trống thanh.
Khe xanh dừng chẳng chảy nhanh,
Toàn loài cây gỗ lá xanh tươi màu.
Thích nghi cảnh ấy đi nào,
Vui mừng thưởng ngoạn dừng sao được thời?
Chưa nhiều hứng một mình chơi
Tìm nhà bạn ngủ hẹn lời một đêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời