題陳慎思學館次方亭韻其六

坐有朋來樂,
樽無酒盡愁。
主人多款曲,
甲第最風流。
誰羨千金散,
相看一醉休。
祇今來往熟,
猶作夢中遊。

 

Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 06

Toạ hữu bằng lai lạc,
Tôn vô tửu tận sầu.
Chủ nhân đa khoản khúc,
Giáp đệ tối phong lưu.
Thuỳ tiện thiên kim tán,
Tương khan nhất tuý hưu.

Chỉ kim lai vãng thục,
Do tác mộng trung du.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Sa Minh Tạ Thúc Khải

Ngồi vui có bạn đến
Rượu chẳng sầu chai không
Chủ nhân nồng tiếp đãi
Biệt thự sẵn thung dung
Ai khen ngàn vàng tán
Cốt say trăm trận nồng
Qua lại đã quen thuộc
Trong mộng còn vui chung

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chốn này bè bạn đến chơi
Khỏi lo hết rượu thoả vui quên sầu
Cửa nhà đấng bậc phong lưu
Chủ nhân thếch đãi xiết bao thâm tình
Nghìn vàng tiêu hết ai khinh
Cuộc vui vừa trọn hứng tình lâng lâng
Xưa nay qua lại đã từng
Niềm vui như thể mộng hồn đang bay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngồi vui bạn đến chơi,
Chén cạn rượu quên đời.
Chủ nhân tiếp nồng hậu,
Phong lưu cửa nhà mới.
Ai nói ngàn vàng tán,
Uống say lại có ngay.
Qua lại đã quen biết,
Trong mộng còn vui vầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời