題陳慎思學館次方亭韻其四

老樹攢階古,
紅蓮倚壁疏。
向風支翠幹,
得月寫金蕖。
勝政六官蝨,
爭名千里魚。
區區相賞適,
有美可活諸。

 

Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 04

Lão thụ toàn giai cổ,
Hồng liên ỷ bích sơ.
Hướng phong chi thuý cán,
Đắc nguyệt tả kim cừ.
Thắng chính lục quan sắt,
Tranh danh thiên lý ngư.
Khu khu tương thưởng thích,
Hữu mỹ khả hoạt chư.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Cây cỗi thềm nên cổ
Vách thưa tựa sen hồng
Gió lay thân cây lục
Trăng sáng vẽ sen vàng
Giỏi trị rận lục phủ
Giành danh cá nghìn trùng
Cùng thưởng thích thú nhỏ
Thêm đẹp sớm nhiều hơn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cây già tôn thềm cổ
Sen đỏ tựa vách thưa
Gió thổi lay cành biếc
Sen vàng ánh trăng đưa
Giỏi hơn rận sáu phủ
Danh vượt cả ngàn trùng
Thưởng thích niềm vui nhỏ
Cuộc đời càng đẹp thêm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây già tôn vẻ cổ,
Vách thưa thấy sen đỏ.
Gió thổi lay cành biếc,
Dưới trăng vẽ sen vàng.
Trị được rận lục phủ,
Danh vượt cá ngàn trùng.
Cùng thích niềm vui nhỏ,
Đã đẹp sống động thêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời