題陳慎思學館次方亭韻其二

羲馭不可繫,
桑榆行復斜。
於時不自賞,
奈此庭前花。
出門皆有役,
得意正無涯。
對景且怡悅,
寧論誰氏家?

 

Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 02

Nhị hy ngự bất khả hệ,
Tang du hàng phục tà.
Ư thì bất tự thưởng,
Nại thử đình tiền hoa.
Xuất môn giai hữu dịch,
Đắc ý chính vô nhai.
Đối cảnh thả di duyệt,
Ninh luân thuỳ thị gia?


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tiến Đoàn

Không để ngày ràng buộc
Hàng dâu bóng ác xiên
Đúng thời không thưởng ngoạn
Bịn rịn hoa trước hiên
Ra cửa đều có việc
Vừa lòng thực vô biên
Cảnh này vui thú đã
Há luận nhà của tiên

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tháng năm đâu dễ buộc nào
Liêu xiêu bóng đõ hàng dâu nghiêng mình
Sao không vui thú mặc tình
Trước sân hoa nở bâng khuâng nỗi niềm
Chuyện đời vướng vít chưa xong
Nao nao chẳng biết phải làm sao đây
Hãy vui cùng với cảnh này
Thôi đừng bàn luận chuyện ai làm gì

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không để ngày buộc ta,
Hàng dâu bóng ác tà.
Gặp dịp không thèm hưởng,
Luyến lưu hoa trước nhà.
Ra cửa đều làm việc,
Vừa lòng không bến bờ.
Đối cảnh cứ vui thú,
Há luận nhà người ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời