題陳慎思學館次方亭韻其一

旭日藹高霽,
春風扇微和。
挹乃西席光,
況在清興多。
居此已忘慮,
客來辰浩歌。
主人能不厭,
我亦數相過。

 

Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 01

Húc nhật ái cao tễ,
Xuân phong phiến vi hoà.
Ấp nãi tây tịch quang,
Huống tại thanh hưng đa.
Cư thử dĩ vong lự,
Khách lai thìn hạo ca.
Chủ nhân năng bất yếm,
Ngã diệc sổ tương qua.


Trần Thận Tư học quán là nơi dạy học của Trần Văn Vi, tự Thận Tư, bạn thân của tác giả. Ông người làng Đông Các, huyện Thọ Xương, Hà Nội, đỗ cử nhân khoa Ất Dậu đời Minh Mệnh (1825), có tập thơ Hoài ông thảo.

Phương Đình là hiệu của Nguyễn Văn Siêu (1796-1872), còn có hiệu Thọ Xương cư sĩ, tự Tốn Ban, người xã Kim Lũ, huyện Thanh Trì, sau ở phường Dũng Thọ, huyện Thọ Xương. Ông đỗ phó bảng năm Minh Mệnh thứ 19 (1838), từng giữ các chức Hàn lâm viện kiểm thảo, Viên ngoại lang bộ Lễ, Nội các thừa chỉ, Thị giảng học sĩ.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Vầng nhật hửng trời sương
Gió xuân vừa hây hẩy
Lùa vào góc mé tây
Cơn hứng chợt bừng dậy
Quên sạch mọi lo toan
Hát tràn khi khách lại
Chủ nào biết phiền hà
Vài bận ta đã trải

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vầng dương vừa ló sương tan
Gió xuân phơ phất nhẹ lan qua mành
Mé tây đượm ánh nắng hồng
Niềm vui nhân thể như bừng dậy thêm
Chốn nầy quên hết lo toan
Vừa khi khách đến hát vang tưng bừng
Chủ nhân lòng há chẳng ưng
Với ta cũng đã mấy lần lại qua

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hửng trời vầng nhật tạnh sương,
Gió xuân hây hẩy nhẹ nương qua rào.
Mé tây góc gió lùa vào,
Nguồn thi hứng chợt ùa vào tâm can.
Thêm vui khách tới hát tràn,
Lo toan quên sạch mọi đàng trước sau.
Phiền hà đâu có chủ nào,
Với ta vài bận trải qua giao tình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời