Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 17/05/2014 06:46

題德溪子幽居次阮循甫進士韻

疏篁臨曲徑,
紅葉遶幽居。
斜日顏常駐,
春風與未除。
桂花香受茗,
蕉葉綠翻書。
我欲攜摩詰,
君看畫不如。

 

Đề Đức Khê Tử u cư thứ Nguyễn Tuần Phủ tiến sĩ vận

Sơ hoàng lâm khúc kính,
Hồng diệp nhiễu u cư.
Tà nhật nhan thường trú,
Xuân phong dữ vị trừ.
Quế hoa hương thụ mính,
Tiêu diệp lục phiên thư.
Ngã dục huề Ma Cật,
Quân khán hoạ bất như.


Đức Khê Tử chưa rõ là ai. Nguyễn Tuần Phủ là tự của Nguyễn Văn Lý (1795-1868), hiệu Chí Hiên, Chí Đình, Đông Khê, còn có tự Chí Am, người làng Đông Tác, huyện Thọ Xương, nay thuộc ngoại thành Hà Nội, là bạn thân của tác giả. Ông đỗ cử nhân khoa Ất Dậu (1825), tiến sĩ khoa Nhâm Thìn (1832) đời Minh Mệnh. Ông từng giữ các chức Hàn lâm viện biên tu, Tri phủ Thuận An, Án sát Phú Yên, Đốc học Hưng Yên.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Lá đỏ trùm nhà vắng
Đường quanh rải trúc thưa
Ánh tà ngưng trên má
Hứng dậy gió xuân đưa
Hoa quế, hương trà quyện
Tàu chuối sáng từng tờ
Mượn tranh Ma Cật hỏi
Bạn xem vẽ giống chưa?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đường quanh thưa tre trúc
Nhà quạnh lá đỏ che
Bóng chiều lưu nét mặt
Gió xuân hứng chửa dư
Hương trà hoà hương quế
Tàu chuối tựa trang thư
Muốn mượn tranh Ma Cật
Cảnh vẽ có giống ư

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường quanh thưa trúc tre,
Nhà vắng lá đỏ che.
Bóng tà ngưng trên mặt,
Hứng dậy gió xuân đưa.
Hương trà quyện hoa quế,
Tàu chuối sáng trang thư.
Cầm tranh Ma Cật hỏi
Anh xem vẽ giống chưa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời