滕王閣序

絕代詞人好,
才花冠有唐。
序文驚末座,
閣勢空南昌。
紫府神仙館,
鴻州帝子鄉。
江湖涵氣象,
牛斗耀光芒。
極浦生秋水,
寒潮送夕陽。
一篇才子賦,
百尺大江望。
露布誇雞檄,
風帆助馬當。
倚欗披讀罷,
慷慨弔滕王。

 

Đằng Vương các tự

Tuyệt đại từ nhân hảo,
Tài hoa quán hữu Đường.
Tự văn kinh mạt toạ,
Các thế khống Nam Xương.
Tử phủ thần tiên quán,
Hồng Châu đế tử hương.
Giang hồ hàm khí tượng,
Ngưu Đẩu diệu quang mang.
Cực phố sinh thu thuỷ,
Hàn triều tống tịch dương.
Nhất thiên tài tử phú,
Bách xích đại giang vương (vọng).
Lộ bố khoa kê hịch,
Phong phàm trợ mã đương.
Ỷ lan phi độc bãi,
Khảng khái điếu Đằng Vương.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Từ nhân thảo tuyệt tác
Chiếm quán quân đời Đường
Bài tựa kinh dãy cuối
Gác vui rực Nam Xương
Tử phủ nhà tiên thánh
Hồng Châu con đế vương
Sông hồ gom mọi vẻ
Ngưu Đẩu toả muôn phương
Bãi cuối nước thu tỏ
Sóng lạnh rạng ánh dương
Bài phú trang tài tử
Thấm đến trăm thước sông
Gà ngán hịch lộ bố
Ngựa giúp cơn thuận phong
Dựa cột ngâm bài tựa
Khảng khái viếng Đằng Vương

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từ nhân bậc trác tuyệt
Tài hoa trùm đời Đường
Văn từ kinh khách tục
Thế gác vững Nam Xương
Hồng Châu con vua ở
Phủ tía chốn thần tiên
Non sông gom mọi vẻ
Ngưu Đẩu toả muôn phương
Bến xa sinh nước biếc
Sóng lạnh xô tịch dương
Một thiên tài tử phú
Trăm thước sông tiếng đồn
Viết hịch khoe gà đá
Buồm lộng vó câu dồn
Tựa lan can ngâm ngợi
Cảm khái viếng Đằng Vương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người thảo văn tuyệt tác
Tài quán quân đời Đường
Bài tựa kinh khách tục
Gác thế rộng Nam Xương
Tử phủ thần tiên quán
Hồng Châu con đế vương
Sông hồ gom khí tượng,
Ngưu Đẩu sáng muôn phương
Bãi cuối nước thu biếc
Sóng lạnh tiển ánh dương
Một thiên tài tử phú
Vọng đến trăm sông trường
Khoe hịch gà lộ bố
Vó ngựa giúp thuận phong
Dựa hiên ngâm bài tựa
Khảng khái điếu Đằng Vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời