Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 09/05/2014 17:26

得補翰林充編輯韻學喜而成賦

暫別還來此,
居然一命榮。
書傳天祿富,
官想玉堂清。
得路瞻豪俊,
無才答聖明。
良霄秋月好,
待漏院中行。

 

Đắc bổ hàn lâm sung biên tập vận học hỉ nhi thành phú

Tạm biệt hoàn lai thử,
Cư nhiên nhất mệnh vinh.
Thư truyền thiên lộc phú,
Quan tưởng ngọc đường thanh.
Đắc lộ chiêm hào tuấn,
Vô tài đáp thánh minh.
Lương tiêu thu nguyệt hảo,
Đãi lậu viện trung hành.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Trở về, sau lúc tạm xa
Phải chăng cái số vinh hoa sẵn rồi?
Sách truyền: giàu bởi số trời
Giữ sao thanh bạch cuộc đời làm quan
Gặp thời, học bậc giỏi giang
Vô tài, ơn chúa đà mang, khó đền
Đêm thu mát đẹp Cung Thiềm
Giọt đồng nán đợi giờ lên Viện Hàn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đi rồi mừng trở về đây
Mệnh kia định sẵn cho người được vinh
Giàu sang cũng lộc trời dành
Làm quan phải giữ cho thanh nếp nhà
Đường mây nuôi chí cao xa
Ơn vua báo đáp sợ ta vô tài
Trời thanh rạng bóng trăng soi
Nôn nao chờ lúc đến nơi viện đường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Về đây sau lúc tạm xa,
Mệnh kia an định cho ta sẳn rồi.
Giàu sang cũng bởi lộc trời,
Làm quan phải giữ cuộc đời thanh cao.
Gặp thời nuôi chí lớn lao,
Ơn vua báo đáp làm sao vô tài.
Trời thu rạng ánh trăng ngời,
Giọt đồng đợi lúc đến nơi viện đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời