Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/05/2014 10:59

代人寄遠-賦得盈盈樓上女

停機樓上望,
夫婿在遼陽。
妾意梭來往,
君心緒短長。
愁邊寒促織,
歸裏繡鴛鴦。
斂黛還催鏡,
開簾卻下床。
月斜空復影,
梅瘦不成粧。
彈作離鸞曲,
因風寄遠方。

 

Đại nhân ký viễn - Phú đắc “Doanh doanh lâu thượng nữ”

Đình cơ lâu thượng vọng,
Phu tế tại Liêu Dương.
Thiếp ý thoa lai vãng,
Quân tâm tự đoản trường.
Sầu biên hàn xúc chức,
Quy lý tú uyên ương.
Liễm đại hoàn thôi kính,
Khai liêm khước há sàng.
Nguyệt tà không phục ảnh,
Mai sấu bất thành trang.
Đàn tác “Ly loan” khúc,
Nhân phong ký viễn phương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Vũ Toản

Ngưng dệt, lên lầu ngóng
Liêu Dương, chồng xa hoài
Ý thiếp: thoi lai vãng
Lòng chàng: sợi vắn dài
Rét giục sầu gái dệt
Ý gợi thêu uyên ương
Soi gương, son đã cất
Rèm vén lên, hạ giường
Trăng tà hình bóng khuất
Mai gầy khó điểm trang
"Ly loan" đàn một khúc
Nhờ gió đưa tới chàng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngưng dệt lên lầu ngóng
Chàng tận chốn Liêu Dương
Thoi đưa tình ý thiếp
Tơ lòng chàng vấn vương
Rét gợi sầu gái dệt
Ngày về thêu uyên ương
Son cất gương biếng ngắm
Vén rèm lên hạ giường
Trăng tà hình bóng nhạt
Mai gầy trang điểm quên
Tiếng tơ ngân mấy khúc
Gió ơi đưa đến chàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngưng dệt lên lầu nàng ngóng trông,
Chốn Liêu Dương ấy nhớ mong chồng.
Thoi đưa ngày tháng tâm tình thiếp,
Dài ngắn tơ lòng chàng vấn vương.
Gái dệt rét thu thêm tủi phận,
Mong ngày trở lại thêu uyên ương.
Cất son hòm tủ gương lười ngắm,
Rèm vén lên len lén hạ giường.
Trăng khuyết nhạt tà hình bóng khuất,
Thân mai gầy liểu khó tân trang.
Tiếng tơ ngân mấy khúc đàn dạo,
Đưa khúc  “Ly loan” đến với chàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời