大寒其二

貧家只怕毒寒催,
富家卻惡暑復回。
人情交競兩未決,
那知新歲暗中來。

 

Đại hàn kỳ 2

Bần gia chỉ phạ độc hàn thôi,
Phú gia khước ố thử phục hồi.
Nhân tình giao cạnh lưỡng vị quyết,
Na tri tân tuế ám trung lai.

 

Dịch nghĩa

Nhà nghèo chỉ sợ rét buốt đến sớm,
Nhà giầu lại ghét mùa nóng trở về.
Ý nguyện hai bên đương dằng nhau chưa giải quyết,
Đâu biết năm mới lẳng lặng cứ tới.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Nhà khó thì lo trời sớm rét,
Nhà giàu lại sợ tiết quay hè.
Hai bên tranh cãi bên nào phải?
Năm mới nào đâu lặng lẽ về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhà khó lại e trời rét sớm
Kẻ giàu thêm sợ nắng đang kề
Tranh nhau khó biết đâu là phải
Năm mới nào hay đã đến kia

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà khó sợ trời rét sớm thôi,
Kẻ giàu lại ghét nóng thu hồi.
Tình đời tranh mãi đâu là phải,
Năm mới nào hay đã đến rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời