Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận
Từ khoá: rét (14)

Đăng bởi Vanachi vào 04/05/2014 10:50

大寒其一

昨日小寒暑未休,
今日大寒寒颼颼。
纔過寒候復幾日,
傳眼已是一年周。

 

Đại hàn kỳ 1

Tạc nhật tiểu hàn thử vị hưu,
Kim nhật đại hàn hàn sưu sưu.
Tài quá hàn hầu hậu phục kỷ nhật,
Truyền nhãn dĩ thị nhất niên chu.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Sa Minh

Hôm trước tiểu hàn trời vẫn bức
Hôm nay đại hàn quay gió bắc
Vừa qua hàn hậu vài ngày sau
Liếc mắt tròn năm đến lập tức

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Trương Việt Linh

Hôm trước tiểu hàn vẫn nắng gay
Đại hàn nay đến lạnh hơi may
Tiết xong thêm chỉ vài hôm nữa
Liếc mắt tròn năm sắp đến ngày

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hôm trước tiểu hàn vẫn nắng quay,
Đại hàn nay tiết lạnh heo may.
Tiết xong chờ đợi vài ngày tới,
Chớp mắt tròn năm lại đến ngày.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời