大境門外眺望呈同遊者

苜蓿峰高桑水長,
窮邊極目景悲傷。
天盤鵰顎秋風勁,
野牧牛羊塞草荒。
沙漠縱無開戰伐,
雲山猶自慨倉桑。
不煩便道龍城古,
會賜金環出建章。

 

Đại cảnh môn ngoại diểu vọng trình đồng du giả

Mục túc phong cao tang thuỷ trường,
Cùng biên cực mục cảnh bi thương.
Thiên bàn điêu ngạc thu phong kính,
Dã mục ngưu dương tái thảo hoang.
Sa mạc túng vô khai chiến phạt,
Vân sơn do tự khái thương tang.
Bất phiền tiện đạo Long Thành cổ,
Hội tứ kim hoàn xuất kiến chương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Bãi sâu bát ngát, cỏ xanh đồi
Càng ngắm lòng càng não nuột thôi
Diều ó đầy trời, thu cuốn gió
Trâu dê khắp nội, ải hoang vu
Biên cương nếu chẳng mùi chinh chiến
Non nước vẫn buồn chuyện bể dâu
Đừng nghĩ Thăng Long nhiều khổ ải
Ai đem thoa xuyến thưởng công đầu?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tít tắp bãi dâu,cao núi cả
Ngút nhìn cảnh vật trĩu bi thương
Đầy trời diều ó hơi thu lộng
Khắp bãi trâu dêcỏ ải tàn
Sa mạc nếu không nơi chiến phạt
Núi mây sao chịu cảnh tang thương
Long Thành chớ bảo nơi đây  khổ
Ân tứ lưu truyền được vẻ vang

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Núi rám mồng tơi dâu bến mướt
Mịt mù mắt ngó cảnh đau thương
Đầy trời diều cắt thu dông gió
Bãi thả trâu dê cỏ ải hoang
Cồn cát ví không thành chiến địa
Núi mây cũng tự vẻ tang thương
Chỉ e nhắc khổ Long thành nữa
Vàng ngọc giờ thêm dựng Kiến Chương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bãi dâu bát ngát, cỏ bên sông,
Càng ngắm lòng càng thêm đoạn trường.
Diều ó đầy trời thu gió cuốn,
Trâu dê khắp nội cỏ vườn hoang.
Biên cương nếu chẳng lâm chinh chiến,
Non nước vẫn buồn cảnh xót thương.
Chớ trách Thăng Long nhiều khổ ải
Ai đem vàng ngọc thưởng văn chương?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời