Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2007 07:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 10/08/2012 16:12

東作循甫席上飲

故人有酒莫惆悵,
酌酌願君飲無量。
君不見:
鴻鵠高飛青雲上,
玄鶴獨宿青山傍。
黃鳥黃鳥歸食長,
由來不敢兩相抗。
故人努力事功名,
散人歸去臥江城。
相看杯酒最分明。

 

Đông Tác Tuần Phủ tịch thượng ẩm

Cố nhân hữu tửu mạc trù trướng,
Chước chước nguyện quân ẩm vô lượng.
Quân bất kiến:
Hồng hộc cao phi thanh vân thượng,
Huyền hạc độc túc thanh sợn bạng.
Hoàng điểu hoàng điểu quy thực trường,
Do lai bất cảm lưỡng tương kháng.
Cố nhân nỗ lực sự công danh,
Tản nhân quy khứ ngoạ giang thành.
Tương khan bôi tửu tối phân minh.


Đông Tác Tuần Phủ là Nguyễn Văn Lý, tự Tuần Phủ, Chí Am, hiệu Đông Khê, Chí Đình, Chí Hiên, quê làng Đông Tác, huyện Thọ Xương (nay thuộc ngoại thành Hà Nội).

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quý Liêm

Chủ sẳn rượu xin đừng ngần ngại!
Hãy rót đi, rót mãi, uống đi anh!
Chẳng thấy ru:
Hồng hộc bay cao tít tận mây xanh,
Hạc đen ngủ một mình trên đỉnh núi.
Lũ hoàng điểu kiếm ăn sớm tối,
Từ xưa nay ai chống đối chi ai?
Cố nhân mải miết việc đời,
Nhàn nhân về khểnh ở nơi giang thành.
Chén khuyên tình đã tỏ tình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Cố nhân có rượu, xin đừng ngại
Rót, rót, uống thật nhiều, mời anh
Thấy chăng ai:
Chim hồng chim hộc tầng mây vút
Huyền hạc chỉ ngủ đầu núi xanh
Chim vàng chim vàng quanh quẩn sống
Xưa nay thường tránh cuộc tranh giành
Cố nhân công danh còn mải chuyện
Ưa nhàn bên sông ta nằm khểnh
Nhìn nhau rõ lắm chén mời nâng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cố nhân sẵn rượu ta nào ngại
Cứ rót thêm đi uống chẳng dừng
Chẳng thấy ư
Hồng hộc vút bay tầng mây biếc
Hạc đen say giấc chốn non xanh
Chim vàng tìm chỗ ăn no bụng
Tự cổ nào đâu có giật giành
Người cứ mãi mê tìm danh lợi
Ta về nằm khểnh chốn thành sông
Chén rượu khuyên ai cạn tỏ tình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bạn thân có rượu xin đừng ngại!
Hãy rót rót thêm uống chẳng say!
Anh chẳng thấy ư:
Cánh hồng bay bổng tầng mây biếc,
Hạc đen say giấc đỉnh non xanh.
Ăn uống chim vàng xa sớm tối,
Cũng tránh xưa nay ai đấu tranh.
Cố nhân còn nỗ lực công danh,
Khuyên ai chén rượu tình nên tỏ.
Ưa nhàn nằm khễnh về giang thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời